HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne Vispārīgie iestatījumi

background image

Izvēlne Vispārīgie iestatījumi

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-7

Izvēlne Vispārīgie iestatījumi

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Datuma/laika
iestatījumi

Datuma/laika
formāts

Datuma formāts

DD/MMM/GGGG

MMM/DD/GGGG*

GGGG/MMM/DD

Laika formāts

12 stundas (AM/PM)*

24 stundas

Datums/laiks

Datums

Mēnesis

Diena

Gads

Iestatiet vērtības no
sarakstiem.

LVWW

Izvēlne Administrēšana

19

background image

Tabula 2-7

Izvēlne Vispārīgie iestatījumi (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Laiks

Stunda

Minūte

AM/PM

Iestatiet vērtības no
sarakstiem.

Laika josla

Mēnesis

Diena

Gads

Iestatiet vērtības no
sarakstiem.

Pielāgot
dienasgaismas
taupīšanu

Ieslēgts

Izslēgts*

Enerģijas iestatījumi

Miega taimera
iestatījumi

Miega/automātiskās
izslēgšanas taimeris

Iespējot*

Atspējot

Miegs/automātiska
izslēgšana pēc

Noklusējuma vērtība ir 45

minūtes.

Ievadiet vērtību no 1 līdz
120 minūtēm.

Aktivizēšana/
automātiska
ieslēgšana pie
notikumiem

Visi notikumi*

Tīkla ports

Tikai strāvas poga

Optimālais ātrums/
enerğijas patēriņš

Ātrāk pirmo lappusi*

Taupīt enerģiju

Taupīt enerģiju
vairāk

Taupīt enerģiju
visvairāk

Drukas kvalitāte

Krāsas pielāgošana

Izgaismojumi

Gaišzilās krāsas
blīvums

Fuksīna krāsas
blīvums

Dzeltenās krāsas
blīvums

Melnās krāsas
blīvums

no -5 līdz 5

Noklusējums = 0

20

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-7

Izvēlne Vispārīgie iestatījumi (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Starptoņi

Gaišzilās krāsas
blīvums

Fuksīna krāsas
blīvums

Dzeltenās krāsas
blīvums

Melnās krāsas
blīvums

no -5 līdz 5

Noklusējums = 0

Ēnas

Gaišzilās krāsas
blīvums

Fuksīna krāsas
blīvums

Dzeltenās krāsas
blīvums

Melnās krāsas
blīvums

no -5 līdz 5

Noklusējums = 0

Atjaunot krāsu
vērtības

Attēla reģistrēšana

Pielāgot <X> tekni

Drukāt pārbaudes
lapu

X1 pārbīde

Y1 pārbīde

X2 pārbīde

Y2 pārbīde

no -5,00 mm līdz 5,00 mm

Noklusējums = 0

Auto Sense uzvedība

1. teknes uzrādīšana

Kausētāja komplekts

Paplašināta
uzrādīšana

Tikai caurspīdīgās
plēves

Pielāgot papīra
veidus

Atlasiet no iekārtas
atbalstīto papīra veidu
saraksta. Pieejamās
opcijas visiem papīra
veidiem ir vienādas.

Drukas režīms

Atlasiet no drukas režīmu
saraksta.

Noklusējums = Auto
Sense uzvedība

Pretestības režīms

Parasts*

Augšup

Lejup

LVWW

Izvēlne Administrēšana

21

background image

Tabula 2-7

Izvēlne Vispārīgie iestatījumi (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Mitruma režīms

Parasts*

Liels

Pirmsrotēšanas
režīms

Izslēgts*

Ieslēgts

Kausētāja pagaidu
režīms

Parasts*

Augšup

Lejup

Papīra sarullēšanās
režīms

Parasts*

Samazināts

Optimizēt

Parasts papīrs

Standarta*

Vienmērīgs

Smags papīrs

Standarta*

Vienmērīgs

Aplokšņu kontrole

Parasts*

1. aizstājējs

2. aizstājējs

Vide

Parasts*

Zema temperatūra

Līnijas spriegums

Parasts*

Zems spriegums

1. tekne

Parasts*

Aizstājējs

Fons

Parasts*

1. aizstājējs

2. aizstājējs

3. aizstājējs

Vienmērīguma
kontrole

Parasts*

1. aizstājējs

2. aizstājējs

3. aizstājējs

22

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-7

Izvēlne Vispārīgie iestatījumi (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Izsekošanas kontrole

Ieslēgts*

Izslēgts

Reģistrācija

Parasts*

Aizstājējs

Pārsūtīšanas kontrole

Parasts*

1. aizstājējs

2. aizstājējs

3. aizstājējs

Termofiksatora temp.

Parasts*

Aizstājējs

Atjaunot Optimizēt

Kontūru kontrole

Izslēgts

Gaiša

Parasts*

Maksimāls

Iestrēgušu
dokumentu
atkopšana

Automātisks*

Izslēgts

Ieslēgts

Automātiska
atjaunošana

Iespējot

Atspējot*

Pārvaldīt saglabātos
darbus

Ātras kopēšanas
darba uzglabāšanas
ierobežojums

no 1 līdz 300

Noklusējums = 32

Ātras kopēšanas
darba aizturēšanas
noildze

Izslēgts*

1 stunda

4 stundas

1 diena

1 nedēļa

Noklusējuma mapes
nosaukums

Šķirot uzglabātos
darbus pēc

Darba nosaukums*

Datums

LVWW

Izvēlne Administrēšana

23

background image

Tabula 2-7

Izvēlne Vispārīgie iestatījumi (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Atjaunot rūpnīcas
iestatījumus

Atiestatīt

Viss

Vispārīgi

Drukāt

Vispārīga drošība

Kalibrēšana

Ierobežot krāsu

Iespējot krāsu

Atspējot krāsu

Krāsot, ja atļauts*