HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne Tekņu pārvaldība

background image

Izvēlne Tekņu pārvaldība

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-13

Izvēlne Tekņu pārvaldība

Pirmais līmenis

Vērtības

Izmantojiet pieprasīto tekni

Tikai un vienīgi*

Pirmā

Manuālas padeves atgādinājums

Vienmēr*

Ja vien nav ievietots

Izmēra/veida uzvedne

Displejs*

Nerādīt

Izmantojiet citu tekni

Iespējots*

Atspējots

Alternatīvs veidlapu režīms

Atspējots*

Iespējots

28

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-13

Izvēlne Tekņu pārvaldība (turpinājums)

Pirmais līmenis

Vērtības

Tukšas lapas

Automātisks*

Ignorēt A4/vēstules formātu

*