HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne Tīkla iestatījumi

background image

Izvēlne Tīkla iestatījumi

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-14

Izvēlne Tīkla iestatījumi

Pirmais līmenis

Vērtības

I/O noildze

Diapazons: no 5 līdz 300 sek.

Noklusējums = 15

Jetdirect izvēlne

Sīkāku informāciju skatiet nākamajā tabulā.

Tabula 2-15

Jetdirect izvēlne

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Piektais līmenis

Vērtības

Informācija

Drukāt drošības
atskaiti

*

TCP/IP

Iespējot

Ieslēgts*

Izslēgts

Resursdatora
nosaukums

Izmantojiet

bultiņu

pogas, lai rediģētu
saimniekdatora
nosaukumu.

NPIXXXXXX*

IPv4 iestatījumi

Konfigurācijas
metode

Bootp*

DHCP

Auto IP

Manuāls

LVWW

Izvēlne Administrēšana

29

background image

Tabula 2-15

Jetdirect izvēlne (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Piektais līmenis

Vērtības

Manuālie
iestatījumi

PIEZĪME.

Šī

izvēlne ir pieejama
tikai tad, ja esat
atlasījis opciju
Manuāls izvēlnē
Konfigurācijas
metode
.

IP adrese

Ievadiet

adresi

Apakštīkla
maska

Ievadiet

adresi

Noklusējuma
vārteja

Ievadiet

adresi

Noklusējuma IP

Auto IP*

Mantots

DHCP izlaišana

*

DHCP
atjaunošana

*

Primārā DNS

Diapazons: no 0 līdz
255

Noklusējums =
xxx.xxx.xx.xx

Sekundārais DNS

Diapazons: no 0 līdz
255

Noklusējums =
0.0.0.0

IPv6 iestatījumi

Iespējot

Ieslēgts*

Izslēgts

Adrese

Manuālie
iestatījumi

Iespējot

Ieslēgts

Izslēgts*

Adrese

Atlasiet no piedāvātā
saraksta.

DHCPV6 politika

Precizēts
maršrutētājs

Maršrutētājs nav
pieejams
*

Vienmēr

30

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-15

Jetdirect izvēlne (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Piektais līmenis

Vērtības

Primārā DNS

Atlasiet no piedāvātā
saraksta.

Sekundārais DNS

Atlasiet no piedāvātā
saraksta.

Starpniekserveris Atlasiet

no

piedāvātā

saraksta.

Starpniekports

Noklusējums =
00080

Dīkstāves noildze

Noklusējums = 0270

Vispārīga drošība Drošs tīmeklis

HTTPS pieprasīts*

HTTPS pēc izvēles

IPSEKUNDĀRAIS

Turēt

Atspējot*

802.1X

Atiestatīt

Turēt*

Atiestatīt drošību

*

Diagnostika

Iegultās
pārbaudes

LAN HW
pārbaude

*

HTTP pārbaude

*

SNMP pārbaude

*

Datu ceļa tests

*

Atlasīt visas
pārbaudes

*

Izpildes laiks

Diapazons: no 1 līdz
60 stundām

Noklusējums = 1

Izpildīt

*

LVWW

Izvēlne Administrēšana

31

background image

Tabula 2-15

Jetdirect izvēlne (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Piektais līmenis

Vērtības

Ping pārbaude

Galamērķa veids

IPv4

IPv6

Galamērķis IPv4

Diapazons: no 0 līdz
255

Noklusējums =
127.0.0.1.

Galamērķis IPv6

Atlasiet no piedāvātā
saraksta.

Noklusējums = : : 1

Paketes izmērs

Noklusējums = 64

Noildze

Noklusējums = 001

Skaits

Noklusējums = 004

Drukas rezultāti

*

Izpildīt

*

Ping rezultāti

Paketes nosūtītas Noklusējums =

00000

Paketes
saņemtas

Noklusējums =

00000

Procentu
zaudējums

Noklusējums = 000

Minimālais RTT
(aprites laiks)

Noklusējums = 0000

Maksimālais RTT
(aprites laiks)

Noklusējums = 0000

Vidējais RTT
(aprites laiks)

Noklusējums = 0000

Ping darbībā

*

32

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-15

Jetdirect izvēlne (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Piektais līmenis

Vērtības

Atsvaidzināt

*

Saiknes ātrums

Automātisks*

10T puse

10T pilns

100TX puse

100TX pilns

100TX
automātisks

1000T pilns

LVWW

Izvēlne Administrēšana

33