HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne Izejmateriālu pārvaldīšana

background image

Izvēlne Izejmateriālu pārvaldīšana

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-12

Izvēlne Izejmateriālu pārvaldīšana

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Drukas izejmateriālu
stāvoklis

Izejmateriālu
iestatījumi

Melnās tintes kasetne Ļoti zema līmeņa

iestatījumi

Apturēt

Uzvedne, lai
turpinātu
*

Turpināt

Zemi sliekšņa
iestatījumi

no 1 līdz 100%

Krāsu kasetnes

Ļoti zema līmeņa
iestatījumi

Apturēt

Uzvedne, lai
turpinātu
*

Turpināt

Zemi sliekšņa
iestatījumi

Gaišzilās krāsas
kasetne

Fuksīna krāsas
kasetne

Dzeltenās krāsas
kasetne

no 1 līdz 100%

Tonera savākšanas
vienība

Ļoti zema līmeņa
iestatījumi

Apturēt*

Uzvedne, lai
turpinātu

Turpināt

LVWW

Izvēlne Administrēšana

27

background image

Tabula 2-12

Izvēlne Izejmateriālu pārvaldīšana (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Kausētāja komplekts

Ļoti zema līmeņa
iestatījumi

Apturēt

Uzvedne, lai
turpinātu
*

Turpināt

Zemi sliekšņa
iestatījumi

no

1

līdz 100%

Krāsa/melns
maisījums

Automātisks*

Pārsvarā krāsainas
lapas

Pārsvarā melnas
lapas

Ar izejmateriāliem
saistīti ziņojumi

Zems ziņojums

Ieslēgts*

Izslēgts

Līmeņa mērītājs

Ieslēgts*

Izslēgts

Atiestatīt
izejmateriālus

Jauns termofiksatora
komplekts

*