HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne Displeja iestatījumi

background image

Izvēlne Displeja iestatījumi

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-11

Izvēlne Displeja iestatījumi

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Vērtības

Displeja spilgtums

Diapazons: no -10 līdz 10

Noklusējums = 0

Valoda

Atlasiet no iekārtas atbalstīto valodu saraksta.

Rādīt IP adresi

Displejs*

Slēpt

26

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-11

Izvēlne Displeja iestatījumi (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Vērtības

Bezdarbības noildze

Diapazons: no 10 līdz 300

Noklusējums = 60

Nodzēšamie brīdinājumi

Ieslēgts

Darbs*

Konfigurējamie notikumi

Automātiska turpināšana (10
sekundes)
*

Lai turpinātu, nospiediet Labi.