HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Darbu saglabāšana sistēmā Mac

background image

Darbu saglabāšana sistēmā Mac

Drukas darbus ir iespējams saglabāt iekārtas atmiņā, lai tos varētu izdrukāt jebkurā laikā. Atmiņā

saglabātos darbus varat koplietot ar citiem lietotājiem, vai arī izmantot tos tikai privāti.

1.

Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz opcijas Drukāt.

2.

Atveriet izvēlni Darbu saglabāšana.

3.

Uznirstošajā sarakstā Darbu saglabāšanas režīms atlasiet saglabātā darba veidu.

Korektūra un aizturēšana: šī funkcija ļauj ātri izdrukāt un koriģēt vienu kopiju un pēc tam

izdrukāt vairāk kopiju.

Privātais darbs: nosūtot darbu uz iekārtu, darbs netiek drukāts, kamēr to nepieprasāt

iekārtas vadības panelī. Ja darbam piešķirat personiskās identifikācijas numuru (PIN),

pieprasītais PIN jāievada vadības panelī.

60

Nodaļa 4 Produkta izmantošana ar Mac

LVWW

background image

Ātrā kopija: ja produktam ir instalēts papildu cietais disks, varat izdrukāt nepieciešamo

darba eksemplāru skaitu, un pēc tam saglabāt darba kopiju papildu cietajā diskā. Darba

saglabāšana ļauj vēlāk izdrukāt papildu eksemplārus.

Saglabāts darbs: ja produktam ir instalēts papildu cietais disks, iekārtā var saglabāt darbu,

piemēram, personāla veidlapu, kontrolsarakstu vai kalendāru, un ļaut citiem lietotājiem jebkurā

laikā izdrukāt šo darbu. Saglabātos darbus arī var aizsargāt ar PIN kodu.

4.

Lai lietotu pielāgotu lietotājvārdu vai darba nosaukumu, noklikšķiniet uz pogas Pielāgots un

ievadiet lietotājvārdu vai darba nosaukumu.

Atlasiet kuru opciju izmantot, ja citam saglabātajam darbam jau ir piešķirts tāds pats nosaukums.

Lietot darba nosaukumu + (1 -
99)

Pievienojiet darba nosaukuma beigās unikālu skaitli.

Aizvietot pašreizējo failu

Pārrakstiet pašreiz saglabātajam darbam pa virsu jauno.

5.

Ja 3. solī atlasījāt opciju Saglabāts darbs vai Privātais darbs, varat aizsargāt darbu ar PIN.
Laukā Lietot PIN drukāšanai ierakstiet četru ciparu skaitli. Ja citi cilvēki mēģinās drukāt šo darbu,

ierīce prasīs ievadīt PIN skaitli.