HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Faktori, kas ietekmē iekārtas veiktspēju

background image

Faktori, kas ietekmē iekārtas veiktspēju

Vairāki faktori ietekmē darba izdrukāšanas laiku:

Maksimālais iekārtas ātrums, mērīts lappusēs minūtē (ppm)

Īpaša papīra izmantošana (piemēram, caurspīdīgs papīrs, smags papīrs un nestandarta izmēra

papīrs)

Iekārtas apstrādes un lejupielādes laiks

Grafisku attēlu sarežģītība un izmērs

Izmantotā datora ātrums

USB savienojums

Produkta ievadizvades konfigurācija

Tīkla operētājsistēma un konfigurācija (ja piemērojama)

Izmantotā printera draiveris

188

Nodaļa 11 Problēmu risinājumi

LVWW