HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Papīra iestrēgšanas novēršana

background image

Papīra iestrēgšanas novēršana

Lai samazinātu papīra iestrēgšanas gadījumus, izmēģiniet šādus risinājumus.

1.

Lietojiet tikai papīru, kas atbilst šīs iekārtas HP specifikācijām.

2.

Nelietojiet papīru, ja tas ir sakrokots, salocīts vai bojāts. Ja nepieciešams, izmantojiet papīru no citas

pakas.

3.

Neizmantojiet papīru, kas jau reiz ir apdrukāts vai kopēts.

4.

Pārbaudiet, vai tekne nav pārpildīta. Šādā gadījumā izņemiet no teknes visu papīra kaudzīti,

izlīdziniet to un ievietojiet teknē daļu no tās.

LVWW

Papīrs netiek padots pareizi vai iestrēgst

191

background image

5.

Pārliecinieties, vai paplātes papīra vadotnes ir piemērotas papīra izmēram. Pielāgojiet vadotnes tā,

lai tās pieskartos papīra kaudzītes malām, taču nesaliektu papīru.

6.

Pārliecinieties, vai tekne ir pilnībā ievietota iekārtā.

7.

Ja drukājat uz smaga, gofrēta vai perforēta papīra, izmantojiet manuālās padeves funkciju un

ievietojiet lapas pa vienai.

192

Nodaļa 11 Problēmu risinājumi

LVWW