HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Pašpalīdzība

background image

Pašpalīdzība

Papildus šai pamācībai ir pieejami arī citi noderīgas informācijas avoti.

Izdrukājams plakāts par iekārtas vadības
paneļa izmantošanu

Šis plakāts ir pieejams iekārtas CD. Tas ir izdrukājums uz četrām pilnkrāsu lapām, ko
varat novietot blakus iekārtai. Tajā ir informācija par pogām un iekārtas vadības
paneļa funkcijām.

Ātro uzziņu tēmas

Vairākas ātro uzziņu tēmas par šo iekārtu ir pieejamas šajā tīmekļa vietnē:

www.hp.com/support/lj500colorM551

.

Šīs tēmas var izdrukāt un uzglabāt iekārtas tuvumā. Tās var izmantot kā noderīgu
atsauci bieži veicamām procedūrām.

Vadības paneļa palīdzība

Vadības panelim ir iebūvēta palīdzības funkcija, kas palīdz veikt dažādas darbības,
piemēram, drukas kasetņu maiņu vai iestrēguša papīra izņemšanu.

186

Nodaļa 11 Problēmu risinājumi

LVWW