HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Iztīriet iestrēgušo papīru no zemākajām durtiņām labajā pusē ( 3. padeve)

background image

Iztīriet iestrēgušo papīru no zemākajām durtiņām labajā pusē
( 3. padeve)

1.

Atveriet zemākās labējās durtiņas.

200

Nodaļa 11 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

2.

Ja papīrs ir redzams, iestrēgušo papīru

uzmanīgi pavelciet uz augšu vai uz leju, lai

izņemtu.

3.

Aizveriet zemākās labējās durtiņas.

LVWW

Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo materiālu.

201