HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Iztīriet iestrēgušo papīru no labējām durtiņām.

background image

Iztīriet iestrēgušo papīru no labējām durtiņām.

UZMANĪBU!

Iekārtas izmantošanas laikā kausētājs var būt karsts. Pirms iestrēgušo apdrukājamo

materiālu izņemšanas pagaidiet, līdz kausētājs atdziest.

1.

Atveriet labās puses vāku.

196

Nodaļa 11 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

2.

Ja papīrs ir iestrēdzis, tam ieejot izdrukas

uztvērējā, uzmanīgi pavelciet to uz leju, lai

izņemtu.

3.

Ja papīrs ir iestrēdzis labās puses durtiņās,

uzmanīgi pavelciet to, lai izņemtu.

4.

Paceliet papīra pievades vāku labējo durtiņu

iekšpusē. Ja iestrēgušais papīrs ir redzams,

uzmanīgi velciet to taisni laukā, lai izņemtu.

1

2

5.

Aizveriet papīra pievades vāku.

LVWW

Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo materiālu.

197

background image

6.

Uzmanīgi izvelciet papīru no papīra padeves

daļas.

7.

Meklējiet papīru 2. teknes veltnīšu tuvumā.

Pabīdiet uz augšu abas zaļās sviras, lai atvērtu

iestrēgušā papīra piekļuves vāku. Izņemiet

iestrēgušo papīru un aizveriet vāku.

8.

Ja papīrs ir redzams, tam ieejot termofiksatora

apakšējā daļā, uzmanīgi pavelciet to uz leju, lai

izņemtu.

UZMANĪBU!

Neaiztieciet veltnīšus uz

pārsūtīšanas veltnīša. Netīrumi var ietekmēt

drukas kvalitāti.

9.

Papīrs var būt iestrēdzis termofiksatora

iekšpusē, kur tas nav redzams. Satveriet

termofiksatora rokturus, paceliet to nedaudz uz

augšu un velciet taisni uz āru, lai izņemtu.

UZMANĪBU!

Iekārtas izmantošanas laikā

kausētājs var būt karsts. Pirms iestrēgušo

apdrukājamo materiālu izņemšanas pagaidiet,

līdz kausētājs atdziest.

198

Nodaļa 11 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

10.

Atveriet iestrēguša papīra piekļuves vāku

(1. norāde) Ja papīrs ir iestrēdzis termofiksatora

iekšpusē, uzmanīgi pavelciet to taisni uz augšu,

lai izņemtu (2. norāde). Ja papīrs saplīst,

izņemiet visus papīra gabalus.

UZMANĪBU!

Pat ja termofiksators ir atdzisis,

veltnīši, kas atrodas tā iekšpusē, var vēl būt

karsti. Neaiztieciet termofiksatora veltnīšus līdz

tie nav atdzisuši.

1

2

11.

Aizveriet iestrēguša papīra piekļuves vāku un

iespiediet termofiksatoru iekārtā līdz galam.

12.

Aizveriet labās puses vāku.

LVWW

Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo materiālu.

199