HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Iekārtas atkopšana pēc papīra iestrēgšanas

background image

Iekārtas atkopšana pēc papīra iestrēgšanas

Šajā iekārtā ir pieejama iestrēgušu dokumentu atkopšanas funkcija, kas atkārtoti izdrukā iesprūdušās

lapas. Pieejamas šādas opcijas:

Automātisks — iekārta mēģina atkārtoti izdrukāt iestrēgušās lapas, ja ir pieejams pietiekams

atmiņas daudzums.

Izslēgts — Iekārta nemēģina atkārtoti izdrukāt iestrēgušas lapas. Tā kā pēdējo lapu saglabāšanai

netiek tērēta atmiņa, iekārtas veiktspēja nemainās.

PIEZĪME.

Ja, izmantojot šo opciju, iekārtā beidzas papīrs, un darbs tiek drukāts uz abām pusēm,

iespējams, ka dažas lapas pazudīs.

Ieslēgts — Iekārta vienmēr atkārtoti izdrukā iesprūdušas lapas. Daļa atmiņas tiek atvēlēta pēdējo

izdrukāto lapu saglabāšanai. Tā rezultātā var pazemināties kopējā veiktspēja.

1.

Iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums .

2.

Atveriet šādas izvēlnes:

Administrēšana

Vispārīgie iestatījumi

Iestrēgušu dokumentu atkopšana

3.

Atlasiet atbilstošu iestatījumu un nospiediet pogu

Labi

.

202

Nodaļa 11 Problēmu risinājumi

LVWW