HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izstrādājums ir režīmā Gatavs, bet nekas nedrukājas.

background image

Iekārtas programmatūras problēmu novēršana sistēmā Windows

215

background image

f.

Pārbaudiet IP adresi un pēc tam noklikšķiniet uz Labi vai uz Atcelt.

g. Ja IP adreses nesakrīt, dzēsiet draiveri un instalējiet to atkārtoti, izmantojot pareizo IP adresi.

Windows 7

a. Noklikšķiniet uz Start (Sākt).

b. Noklikšķiniet uz Ierīces un printeri.

c.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz iekārtas draivera ikonas un pēc tam atlasiet Printera

rekvizīti.

d. Noklikšķiniet uz cilnes Porti un pēc tam noklikšķiniet uz Konfigurēt portu.

e. Pārbaudiet IP adresi un pēc tam noklikšķiniet uz Labi vai uz Atcelt.

f.

Ja IP adreses nesakrīt, dzēsiet draiveri un instalējiet to atkārtoti, izmantojot pareizo IP adresi.

216

Nodaļa 11 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

Iekārtas programmatūras problēmu novēršana
sistēmā Mac

Iekārtas nosaukums neparādās saraksta Print & Fax (Druka un fakss) iekārtu sarakstā

Sarakstā Print & Fax (Druka un fakss) printera draiveris neveic automātisku iekārtas uzstādīšanu.

Drukas darbs netika aizsūtīts uz izvēlēto iekārtu

Ja iekārta ir savienota ar USB kabeli, pēc draivera atlasīšanas tā nav redzama sarakstā Print & Fax

(Druka un fakss)

USB savienojuma laikā tiek izmantots vispārējs printera draiveris

Iekārtas nosaukums neparādās saraksta Print & Fax (Druka un
fakss) iekārtu sarakstā

1.

Pārliecinieties, vai kabeļi ir pareizi pieslēgti un iekārta ir ieslēgta.

2.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai pārbaudītu produkta nosaukumu. Pārliecinieties, vai

konfigurācijas lapā minētais nosaukums atbilst nosaukumam sarakstā Print & Fax (Druka un fakss)

3.

Pārbaudiet, vai iekārta un dators atrodas vienā tīklā un vai tie ir savienoti ar USB vadu.

4.

Nomainiet USB vai tīkla kabeli ar augstākas kvalitātes kabeli.

Sarakstā Print & Fax (Druka un fakss) printera draiveris neveic
automātisku iekārtas uzstādīšanu.

1.

Pārliecinieties, vai kabeļi ir pareizi pieslēgti un iekārta ir ieslēgta.

2.

Pārbaudiet, vai ierīces .GZ datne atrodas šādā cietā diska mapē: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources. Ja nepieciešams, instalējiet programmatūru atkārtoti.

3.

Ja GZ fails atrodas mapē, iespējams, PPD fails ir bojāts. Izdzēsiet failu un pārinstalējiet

programmatūru.

4.

Nomainiet USB vai tīkla kabeli ar augstākas kvalitātes kabeli.

Drukas darbs netika aizsūtīts uz izvēlēto iekārtu

1.

Atveriet drukas darbu rindu un restartējiet drukas darbu.

2.

Drukas uzdevumu, iespējams, saņēma cits produkts ar tādu pašu vai līdzīgu nosaukumu. Izdrukājiet

konfigurācijas lapu, lai pārbaudītu produkta nosaukumu. Pārliecinieties, vai konfigurācijas lapā

minētais nosaukums atbilst nosaukumam sarakstā Print & Fax (Druka un fakss).

LVWW