HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Iekārta drukā lēni

background image

Iekārta drukā lēni

Ja iekārta drukā, taču process šķiet lēns, izmēģiniet šādus risinājumus.

1.

Pārliecinieties, vai dators atbilst iekārtas minimālajām specifikācijām. Specifikāciju sarakstu skatiet

šajā vietnē:

www.hp.com/support/lj500colorM551

.

2.

Konfigurējot iekārtu drukāšanai uz atsevišķu veidu papīra, piemēram, uz smaga papīra, iekārta

drukā lēnāk, lai nodrošinātu pareizu tonera uzklāšanu uz papīra. Ja papīra veida iestatījums

neatbilst izmantotajam papīram, mainiet iestatījumu uz pareizo papīra veidu.

210

Nodaļa 11 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

Drukāšanas no dažādiem avotiem, izmantojot USB,
problēmu risināšana

Izvēlne Izgūšanas no USB iestatījumi netiek atvērta, kad ievietojat USB papildierīci

Fails netiek drukāts no USB atmiņas papildierīces

Fails, kuru vēlaties drukāt, nav norādīts izvēlnē Atvērt no USB

Izvēlne Izgūšanas no USB iestatījumi netiek atvērta, kad ievietojat
USB papildierīci

1.

Lai varētu izmantot šo funkciju, iespējojiet to, izmantojot izvēlnes vadības panelī vai HP iegulto

tīmekļa serveri.

Lai iespējotu šo funkciju, izmantojot vadības paneļa izvēlnes, piekļūstiet izvēlnes

Administrēšana apakšizvēlnes Vispārīgie iestatījumi apakšizvēlnei Izgūšanas no USB

iestatījumi un tad izvēlieties Iespējot. Lai iespējotu šo funkciju, izmantojot HP iegulto tīmekļa
serveri, piekļūstiet cilnei Drukāt.

2.

Iespējams, izmantojat USB atmiņas papildierīci vai failu sistēmu, kuru šī iekārta neatbalsta.

Saglabājiet failus parastā USB atmiņas papildierīcē, kas lieto failu iedales tabulas (FAT) failu

sistēmas. Iekārta atbalsta FAT12, FAT16 un FAT32 USB atmiņas papildierīces.

3.

Ja cita izvēlne ir jau atvērta, aizveriet šo izvēlni un pēc tam atkārtoti ievietojiet USB atmiņas

papildierīci.

4.

USB atmiņas papildierīcei var būt vairāki nodalījumi. (Daži USB atmiņas papildierīču ražotāji

piederumā instalē programmatūru, kas izveido nodalījumus, līdzīgi kompaktdiskam.) Pārformatējiet

USB atmiņas papildierīci, lai noņemtu nodalījumus, vai izmantojiet citu USB atmiņas papildierīci.

5.

USB atmiņas papildierīcei, iespējams, būs nepieciešams vairāk strāvas, nekā spēj nodrošināt

iekārta.

a. Noņemiet USB atmiņas papildierīci.

b. Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

c.

Izmantojiet USB papildierīci, kas patērē mazāku jaudu, vai arī satur pati savu barošanas bloku.

6.

USB atmiņas papildierīce, iespējams, darbojas nepareizi.

a. Noņemiet USB atmiņas papildierīci.

b. Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

c.

Mēģiniet drukāt no citas USB atmiņas papildierīces.

LVWW