HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Fails, kuru vēlaties drukāt, nav norādīts izvēlnē Atvērt no USB

background image

Fails, kuru vēlaties drukāt, nav norādīts izvēlnē Atvērt no USB

1.

Iespējams, mēģināt drukāt tāda tipa failu, kuru neatbalsta USB drukāšanas funkcija. Iekārta atbalsta

failu tipus .pdf, .prn, .pcl, .ps un .cht.

2.

USB atmiņas papildierīcē atsevišķā mapē, iespējams, ir pārāk daudz failu. Samaziniet failu skaitu

mapē, pārvietojot tos apakšmapēs.

3.

Faila nosaukumā, iespējams, ir izmantota rakstzīmju kopa, kuru iekārta neatbalsta. Šajā gadījumā

iekārta aizvieto failu nosaukumus ar rakstzīmēm no citas rakstzīmju kopas. Pārdēvējiet failus,

izmantojot ASCII rakstzīmes.

212

Nodaļa 11 Problēmu risinājumi

LVWW