HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Iekārta ir atspējota vai arī citi tīkla iestatījumi ir nepareizi

background image

Iekārta ir atspējota vai arī citi tīkla iestatījumi ir nepareizi

1.

Lai pārbaudītu tīkla protokola statusu, pārskatiet konfigurācijas lapu. Ja nepieciešams, iespējojiet to.

2.

Ja nepieciešams, pārkonfigurējiet tīkla iestatījumus.

214

Nodaļa 11 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

Iekārtas programmatūras problēmu novēršana
sistēmā Windows

Printera dzinis šim produktam ir redzams mapē Printeris.

1.

Pārinstalējiet izstrādājuma lietojumprogrammu.

PIEZĪME.

Aizveriet visas atvērtās lietojumprogrammas. Lai aizvērtu lietojumprogrammu, kurai ir

ikona sistēmas teknē, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas un atlasiet Aizvērts vai

Atspējot.

2.

Mēģiniet pievienot USB kabeli citam datora USB portam.

Programmatūras instalēšanas laikā tika parādīts kļūdas ziņojums

1.

Pārinstalējiet izstrādājuma lietojumprogrammu.

PIEZĪME.

Aizveriet visas atvērtās lietojumprogrammas. Lai aizvērtu lietojumprogrammu, kurai ir

ikona sistēmas teknē, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas un atlasiet Aizvērts vai

Atspējot.

2.

Instalējot izstrādājuma programmatūru, pārbaudiet brīvās vietas daudzumu dzinī. Ja nepieciešams,

atbrīvojiet pēc iespējas vairāk vietas un pārinstalējiet izstrādājuma programmatūru.

3.

Ja nepieciešams, ieslēdziet Disk Defragmenter (Diska defragmentētājs) un pārinstalējiet izstrādājuma

lietojumprogrammu.

Izstrādājums ir režīmā Gatavs, bet nekas nedrukājas.

1.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu un pārbaudiet iekārtas funkcionalitāti.

2.

Pārbaudiet, vai visi kabeļi ir pareizi pievienoti un atbilst tehniskajām prasībām. Tas attiecas uz USB

un strāvas kabeļiem. Pamēģiniet izmantot jaunu kabeli.

3.

Pārbaudiet, vai IP adrese konfigurācijas lapā atbilst programmatūras porta IP adresei. Izpildiet vienu

no šīm procedūrām:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 un Windows Vista

a. Noklikšķiniet uz Start (Sākt).

b. Noklikšķiniet Settings (Iestatījumi).

c.

Noklikšķiniet uz Printers and Faxes (Printeri un faksa aparāti) (izmantojot izvēlnes Start

(Sākt) noklusējuma skatu) vai noklikšķiniet uz Printers (Printeri) (izmantojot izvēlnes Start (Sākt)

klasisko skatu).

d. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz iekārtas draivera ikonas un pēc tam atlasiet Properties

(Rekvizīti).

e. Noklikšķiniet uz cilnes Porti un pēc tam noklikšķiniet uz Konfigurēt portu.

LVWW