HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Teknes konfigurēšana, ievietojot papīru

background image

Teknes konfigurēšana, ievietojot papīru

1.

Ievietojiet papīru teknē. Ja lietojiet 2. vai 3. tekni, aizveriet tās.

2.

Parādās teknes konfigurācijas ziņojums.

3.

Veiciet vienu no šādām darbībām:

Nospiediet pogu

Labi

, lai pieņemtu izmēru un veidu.

Lai mainītu teknes izmēra konfigurāciju, nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai iezīmētu opciju

Mainīt, pēc tam nospiediet pogu

Labi

.

a.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai iezīmētu pareizo izmēru, un nospiediet pogu

Labi

.

b.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai iezīmētu pareizo veidu, un nospiediet pogu

Labi

.