HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Konfigurējiet tekni vadības panelī

background image

Konfigurējiet tekni vadības panelī

Varat konfigurēt teknes arī atbilstoši papīra veidam un izmēram bez iekārtas uzvednes parādīšanās.

1.

Nospiediet pogu Sākums .

2.

Atveriet izvēlni Teknes.

3.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu izmēra vai veida iestatījumu vēlamajai teknei, un

pēc tam nospiediet pogu

Labi

.

98

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

4.

Nospiediet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu izmēru vai veidu. Ja jūs

atlasāt pielāgotu izmēru, atlasiet mērvienību un iestatiet X izmēru un Y izmēru.

5.

Nospiediet pogu

Labi

, lai saglabātu atlasi.

6.

Nospiediet pogu Sākums , lai izietu no izvēlnēm.