HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Papīra orientācija ievietošanai padevēs

background image

Papīra orientācija ievietošanai padevēs

Ja izmantojat papīru, kuram nepieciešama īpaša orientācija, ievietojiet to atbilstoši informācijai zemāk

redzamajā tabulā.

PIEZĪME.

Alternatīvs veidlapu režīms Iestatījums ietekmē veidlapu vai iepriekš apdrukāta papīra

ievietošanas veidu. Šis iestatījums pēc noklusējuma ir atspējots.

LVWW

Piepildiet papīra teknes

93