HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ievietojiet standarta izmēra papīru padevē 3

background image

Ievietojiet standarta izmēra papīru padevē 3

1.

Bīdot atveriet padevi.

PIEZĪME.

Bīdot atveriet padevi.

2.

Noregulējiet papīra garuma un platuma

vadotnes, saspiežot regulēšanas aiztures un

bīdot vadotnes atbilstoši izmantotā papīra

izmēram.

3.

Ievietojiet papīra padevē ar drukājamo pusi uz

augšu. Pārbaudiet papīru, lai vadotnes viegli

pieskartos papīram, bet to nesalocītu.

PIEZĪME.

Lai izvairītos no papīra

iestrēgšanas, nepārpildiet padevi.

Pārliecinieties, lai papīra kaudzītes augšējā

daļa atrodas zem padeves pilnuma indikatora.

PIEZĪME.

Ja padeve nav pareizi noregulēta,

drukāšanas laikā var parādīties kļūdas ziņojums

vai papīrs var iestrēgt.

90

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

4.

Iebīdiet padevi iekārtā.

5.

Vadības panelis parāda padeves papīra veidu

un tipu. Ja konfigurācija nav pareiza, sekojiet

instrukcijām uz vadības paneļa, lai izmainītu

izmēru un tipu.