HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ievietojiet pielāgotā izmēra papīru 3. padevē

background image

Ievietojiet pielāgotā izmēra papīru 3. padevē

1.

Bīdot atveriet padevi.

LVWW

Piepildiet papīra teknes

91

background image

2.

Noregulējiet papīra garuma un platuma

vadotnes, saspiežot regulēšanas aiztures un

bīdot vadotnes atbilstoši izmantotā papīra

izmēram.

3.

Ievietojiet papīra padevē ar drukājamo pusi uz

augšu. Pārbaudiet papīru, lai vadotnes viegli

pieskartos papīram, bet to nesalocītu.

92

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

4.

Iebīdiet padevi iekārtā. Vadības panelis rāda

papīra tipu un izmēru.

5.

Vadības panelis atgādina uzstādīt papīra

izmēru un tipu. Atlasiet Pielāgots iestatījumu

un tad konfigurējiet pielāgotā papīra izmēra X

un Y dimensijas.

PIEZĪME.

Skatīt uzlīmi papīra padevē vai sekojošo zīmējumu, lai noteiktu X un Y dimensijas.

Y

X