HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē

background image

Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē

1.

Atveriet 1. padevi.

2.

Izvelciet teknes pagarinājumu.

3.

Atlociet padeves pagarinājumu, lai atbalstītu

papīru, un nostādiet sānu vadotnes pareizajā

platumā.

86

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

4.

Ievietojiet papīru padevē ar drukājamo pusi uz

leju un ar īso, augšējo malu pa priekšu.

5.

Pārliecinieties, ka kaudzīte ir atbilstoši

iegūlusies zem vadotņu izciļņiem un neatrodas

augstāk par pilnas teknes atzīmēm.

6.

Noregulējiet malējās vadotnes tā, lai tās viegli

pieskartos papīram, bet nesalocītu papīru.