HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Papīra lietošanas noteikumu izprašana

background image

Papīra lietošanas noteikumu izprašana

Šī ierīce atbalsta dažādus papīrus un citus printera apdrukājamos materiālus saskaņā ar šīs lietošanas

rokasgrāmatas vadlīnijām. Papīrs vai printera apdrukājamais materiāls, kas neatbilst šajās vadlīnijās

noteiktajam, var radīt zemu drukas kvalitāti, palielināt papīra iestrēgšanas iespējamību un paātrināt

iekārtas nolietojumu.

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojiet tikai papīru ar HP zīmolu un apdrukājamos materiālus,

kas paredzēti lāzerprinteriem vai daudzfunkcionālai lietošanai. Neizmantojiet strūklprinteriem paredzēto

papīru un apdrukājamo materiālu. Hewlett-Packard Company neiesaka izmantot citu zīmolu

apdrukājamos materiālus, jo HP nevar kontrolēt to kvalitāti.

Ir iespējams, ka papīrs atbilst visām vadlīnijām, kas izklāstītas šajā lietotāja rokasgrāmatā, tomēr rezultāti

nav apmierinoši. Tās var būt nepareizas apiešanās, neatbilstošas temperatūras un/vai mitruma līmeņa

vai kāda cita faktora sekas, ko Hewlett-Packard nespēj kontrolēt.

UZMANĪBU!

Hewlett-Packard prasībām neatbilstoša papīra vai apdrukājamo materiālu lietošana var

radīt printera darbības traucējumus, kuru novēršanai nepieciešams remonts. Šāda remonta izdevumus

nesedz Hewlett-Packard garantija vai apkalpošanas vienošanās noteikumi.