HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Skats uz iekārtu no priekšas

background image

Skats uz iekārtu no priekšas

1

2

3

4

5

6

7

8

12

9

11

10

1

Izvades pagarinājums

2

Standartizvade

3.

Abpusējās drukas lapu apgriešanas vadotne (tikai zināmiem modeļiem)

4

USB ports uz vadības paneļa drukāšanai no dažādiem avotiem un aparatūras integrācijas ligzda papildu
piederumu instalēšanai (tikai zināmiem modeļiem)

5

Vadības panelis

6

Labās puses vāks (pieeja, lai iztīrītu iestrēgumus)

7

1. padeve (lai atvērtu padevi, pavilkt rokturi)

8

Power (Barošana) poga (iedegas, kad ieslēgta)

9.

Apakšējais labās puses vāks (piekļuve iestrēgušā papīra izņemšanai) (modelim HP LaserJet Enterprise 500 M551,
krāsuxh)

10

2. padeve

11.

Papildu 3. tekne (modelim HP LaserJet Enterprise 500 M551, krāsuxh)

12.

Priekšējais vāks (pieeja printera kasetnēm un tonera kolekcijas blokam)

6

Nodaļa 1 Pamatinformācija par produktu

LVWW