HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Sērijas numura un modeļa numura atrašanās vieta

background image

Sērijas numura un modeļa numura atrašanās vieta

Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas uz iekārtas aizmugurē esošās identifikācijas uzlīmes. Sērijas

numurs ietver informāciju par ražošanas valsti/reģionu, iekārtas versiju, iekārtas kodu un iekārtas

ražošanas numuru.

8

Nodaļa 1 Pamatinformācija par produktu

LVWW