HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Cilne Drukāt

background image

Cilne Drukāt

Izmantojiet cilni Drukāt, lai iespējotu vai atspējotu drukāšanu no dažādiem avotiem, izmantojot USB.

Drukājot darbus no USB, tiks izmantoti noklusējuma drukas iestatījumi. Drukāšanai no dažādiem avotiem,

izmantojot USB, tiek atbalstīti šādi failu veidi:

.pdf

.prn

174

Nodaļa 10 Pārvaldīšana un apkope

LVWW

background image

.pcl

.ps

.cht

Tabula 10-4

HP iegultā tīmekļa servera cilne Drukāt

Izvēlne

Apraksts

Izgūt no USB Setup

Iespējot vai atspējot izvēlni Izgūt darbu no USB vadības panelī.

Pārvaldīt saglabātos
darbus

Izmantojiet šo funkciju, lai pārvaldītu iekārtas atmiņā glabātos darbus.

Ierobežot krāsu

Izmantojiet šo vienumu, lai ierobežotu krāsaino lappušu skaitu, ko iespējams izdrukāt no šīs
iekārtas.

Vispārīgi drukas
iestatījumi

Izmantojiet šo vienumu, lai pārvaldītu drukas iestatījumus šai iekārtai.

Tekņu pārvaldība

Skatiet vai mainiet papīra veida un izmēra iestatījumus katrai teknei un pielāgojiet vispārīgos
iestatījumus visām teknēm.