HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP iegultā tīmekļa servera lietošana

background image

HP iegultā tīmekļa servera lietošana

Izmantojiet HP iegulto tīmekļa serveri, lai skatītu iekārtas stāvokli, konfigurētu iekārtas tīkla iestatījumus

un pārvaldītu drukas funkcijas no datora, nevis iekārtas vadības paneļa. Zemāk minēti piemēri darbībām,

ko var veikt, izmantojot HP iegulto tīmekļa serveri.

Skatīt informāciju par produkta statusu.

Noteikt visu izejmateriālu atlikušo kalpošanas laiku un pasūtīt jaunus.

Apskatīt un mainīt tekņu konfigurāciju.

Apskatīt un mainīt iekārtas vadības paneļa izvēlnes konfigurāciju.

Apskatīt un drukāt iekšējās lappuses.

Saņemt paziņojumu par iekārtas un izejmateriālu notikumiem.

Apskatīt un mainīt tīkla konfigurāciju.

Lai izmantotu HP iegulto tīmekļa serveri, pārlūkam ir jāatbilst šādām prasībām:

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 vai jaunāks vai Netscape 6.2 vai jaunāks

Mac OS X: Safari vai Firefox, izmantojot Bonjour vai IP adresi

Linux: tikai Netscape Navigator

HP-UX 10 un HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7

HP iegultais tīmekļa serveris darbojas, kad iekārta ir savienota ar tīklu uz IP bāzes. HP iegultais tīmekļa

serveris neatbalsta uz IPX balstītus iekārtu savienojumus. Lai atvērtu un izmantotu HP iegulto tīmekļa

serveri, nav nepieciešams interneta pieslēgums.

Kad iekārta ir savienota ar tīklu, HP iegultais tīmekļa serveris ir pieejams automātiski.

PIEZĪME.

Lai iegūtu pilnīgu informāciju par iegultā tīmekļa servera izmantošanu, skatiet HP iegultā

tīmekļa servera lietošanas rokasgrāmatu, kas atrodama HP tīmekļa vietnē

www.hp.com/support/

lj500colorM551

.