HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Optimizēt ātruma vai enerģijas patēriņu

background image

Optimizēt ātruma vai enerģijas patēriņu

Optimālā ātruma vai enerģijas izmantošanas funkcija kontrolē termofiksatora atdzišanas procesu.

Pieejami šādi iestatījumi:

Ātrāk pirmo lappusi

Termofiksatora jauda saglabājas un jebkura jaunā uz printeri
nosūtītā darba pirmās lapas apstrāde notiek ātrāk.

Taupīt enerģiju

Termofiksators samazina jaudu, kad darbojas tukšgaitā.

Taupīt enerģiju vairāk

Termofiksators samazina jaudu, kad darbojas tukšgaitā.
Termofiksators samazina jaudu vēl vairāk nekā iestatījums
Taupīt enerģiju.

Taupīt enerģiju visvairāk

Termofiksators ir izslēgts un pakāpeniski atdziest līdz istabas
temperatūrai. Iestatījumam Taupīt enerģiju visvairāk
visilgākais laiks ir vajadzīgs pirmās lapas izdrukāšanai.

Veiciet šī darbības, lai optimizētu iekārtas ātruma un enerģijas patēriņu:

1.

Nospiediet pogu Sākums .

2.

Atveriet katru no šīm izvēlnēm:

Administrēšana

Vispārīgie iestatījumi

Enerģijas iestatījumi

Optimālais ātrums/enerğijas patēriņš

3.

Atlasiet atbilstošo opciju un pēc tam nospiediet pogu

Labi

.