HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās

background image

Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības
mājsaimniecībās

Šis simbols uz izstrādājuma un tā iepakojuma norāda, ka no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties vienlaikus
ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā jums no nevajadzīgā aprīkojuma ir jāatbrīvojas, to
nododot norādītajā savākšanas vietā, lai veiktu nevajadzīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma
otrreizējo pārstrādi. Nevajadzīgā aprīkojuma dalīta savākšana un otrreizējā pārstrāde palīdz taupīt
dabas resursus un ļauj veikt otrreizējo pārstrādi tā, lai aizsargātu cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai
saņemtu papildinformāciju par vietām, kur nevajadzīgo aprīkojumu var nodot otrreizējai pārstrādei,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas firmu vai izstrādājuma
iegādes veikalu.