HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Norādījumi strāvas vada lietošanai

background image

Norādījumi strāvas vada lietošanai

Pārliecinieties, vai strāvas avots atbilst iekārtas sprieguma līmenim. Sprieguma līmenis ir atrodams uz

iekārtas uzlīmes. Iekārta izmanto vai nu 100-127 Vac, vai 220-240 Vac un 50/60 Hz.

Pievienojiet strāvas vadu iekārtai un zemētai maiņstrāvas kontaktligzdai.

UZMANĪBU!

Lai novērstu iekārtas bojājumus, izmantojiet tikai iekārtas komplektācijā iekļauto strāvas

vadu.