HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Paraugu grāmatas krāsu saskaņošana

background image

Paraugu grāmatas krāsu saskaņošana

Saskaņoto izstrādājumu radīšanas process atbilstoši preprinta paraugu grāmatai un standarta krāsu

atsaucēm ir komplekss. Vispār samērā atbilstošu krāsu paraugu grāmatai var iegūt, ja pielietotā tinte ir

cianīda, fuksīna, dzeltena un melna. Tās parasti tiek attiecinātas kā procesa krāsu paraugu grāmatas.

Dažas paraugu grāmatas tiek veidotas no īpatkrāsas. Īpatkrāsas ir īpaši izveidoti koloranti. Daudzas no

šīm īpatkrāsām atrodas ārpus iekārtas diapazona. Lielākā daļa īpatkrāsu paraugu grāmatām ir

pavadošās procesa paraugu grāmatas, kas nodrošina CMYK tuvinājumus īpatkrāsai.

Lielākā daļa paraugu grāmatas apgalvos, kādi procesa standarti pielietoti, drukājot paraugu grāmatu.

Lielākā daļu gadījumu tie būs SWOP, EURO vai DIC. Lai iegūtu optimālo krāsu saskaņotību atbilstoši

procesa paraugu grāmatai, izvēlēties korespondējošo tintes emulāciju no iekārtas izvēlnes. Ja nevar

identificēt procesa standartu, lietot SWOP tintes emulāciju.