HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izdrukājiet krāsas paraugus

background image

Izdrukājiet krāsas paraugus

Lai izmantotu krāsas paraugus, atlasiet krāsas paraugu, kas vistuvāk atbilst vēlamajai krāsai. Izmantojiet

parauga krāsu vērtību savā programmatūrā, lai aprakstītu objektu, kuram vēlaties atrast atbilstību. Krāsas

166

Nodaļa 9 Krāsains

LVWW

background image

var atšķirties, atkarībā no papīra veida un izmantotās programmas. Lai iegūtu detalizētu informāciju par

krāsas paraugu izmantošanu, apmeklējiet

www.hp.com/support/lj500colorM551

.

Lai izdrukātu krāsu paraugus, izmantojot vadības paneli, veiciet sekojošus soļus:

1.

Nospiediet pogu Sākums .

2.

Atveriet šādas izvēlnes:

Administrēšana

Atskaites

Citas lapas

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu vai nu RGB paraugi vai Izdrukāt CMYK

vērtības opciju un nospiediet

Labi

pogu.