HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Manuālas krāsu opcijas

background image

Manuālas krāsu opcijas

Izmantojiet manuālās krāsu opcijas, lai tekstam, grafikai un fotoattēliem pielāgotu opcijas Neitrāli

pelēktoņi, Pustoņi un Kontūru kontrole.

LVWW

Pielāgojiet krāsu/krāsu iestatījumus

163

background image

Tabula 9-1

Manuālas krāsu opcijas

Iestatījumu apraksts

Iestatījumu opcijas

Kontūru kontrole

Iestatījums Kontūru kontrole nosaka kontūru
atveidošanu. Malu kontrolei ir divas komponentes:
adaptīvā pustonēšana un slazdošana. Adaptīvā
pustonēšana palielina malu asumu. Slazdošana,
daļēji nosedzot blakus esošo objektu malas, samazina
krāsu plaknes nesakritības efektu.

Izslēgts izslēdz gan slazdošanu, gan adaptīvo pustonēšanu.

Gaisma iestata slazdošanu minimālā līmenī. Adaptīvā
pustonēšana ir ieslēgta.

Parasts iestata vidēju slazdošanas līmeni. Adaptīvā pustonēšana
ir ieslēgta.

Maksimāls ir visagresīvākais slazdošanas iestatījums. Adaptīvā
pustonēšana ir ieslēgta.

Pustoņi

Pustoņi ietekmē krāsu rezultāta dzidrumu un
izšķirtspēju.

Opcija Vienmērīgs, nodrošina labākus rezultātus lielos, vienlaidu
klātos laukumos un uzlabo fotogrāfiju kvalitāti, izlīdzinot krāsu
pārejas. Izvēlieties šo opciju, ja ir svarīga viendabīga un gluda
laukuma aizpildīšana.

Opcija Detalizēts ir noderīga tekstam un zīmējumiem, kam
vajadzīgas krāsas līniju un krāsu pārejas, vai attēliem, kam fonā ir
kontrastainas detaļas. Izvēlieties šo opciju, ja ir svarīgi iegūt asas
kontūras un sīkas detaļas.

Neitrāli pelēktoņi

Iestatījums Neitrāli pelēktoņi nosaka metodi, kā
radīt pelēktoņus izmantošanai tekstā, zīmējumos un
fotogrāfijās.

Iestatījums Tikai melnā krāsā ļauj iegūt neitrālas krāsas (pelēkus
un melnus toņus), izmantojot tikai melno toneri. Tas nodrošina
neitrālas krāsas bez papildu nokrāsām. Šis iestatījums ir
vispiemērotākais dokumentiem un pelēktoņu projektora plēvēm.

Iestatījums 4 krāsas (4 krāsas) garantē neitrālas krāsas (pelēkās
un melno), kombinējot visas četras tonera krāsas. Ar šo metodi var
iegūt vienmērīgākus gradientus un pāreju starp krāsām, kā arī
nodrošināt tumšāku melno krāsu.

164

Nodaļa 9 Krāsains

LVWW