HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Fizisko lielumu specifikācija

background image

Fizisko lielumu specifikācija

Tabula C-1

Izstrādājuma izmēri

Izstrādājums

Augstums

Dziļums

Platums

Svars

HP LaserJet Enterprise 500 M551,
krāsun

389 mm

489 mm

514 mm

36,5 kg

HP LaserJet Enterprise 500 M551,
krāsudn

408 mm

489 mm

514 mm

37 kg

HP LaserJet Enterprise 500 M551,
krāsuxh

575 mm

489 mm

514 mm

44,6 kg

Tabula C-2

Iekārtas izmēri, ja visas durvis un padeves ir pilnīgi atvērtas

Izstrādājums

Augstums

Dziļums

Platums

HP LaserJet Enterprise 500 M551, krāsun

389 mm

804 mm

824 mm

HP LaserJet Enterprise 500 M551, krāsudn

408 mm

804 mm

824 mm

HP LaserJet Enterprise 500 M551, krāsuxh

575 mm

804 mm

824 mm

236

Pielikums C Iekārtas specifikācijas

LVWW

background image

Enerģijas patēriņš, tehniskās prasības elektrībai un
skaņas izdalīšanās

Pašreizējo informāciju skatiet

www.hp.com/go/lj500colorM551_regulatory

.

UZMANĪBU!

Strāvas stipruma prasības ir atkarīgas no valsts/reģiona, kur printeris tiek pārdots.

Nepārveidojiet darba spriegumus. Tā var sabojāt iekārtu un zaudēt garantiju.

LVWW