HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - IPv6 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

background image

IPv6 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

Izmantojiet vadības paneļa izvēlnes Administrēšana, lai manuāli iestatītu IPv6 adresi.

1.

Nospiediet vadības paneļa pogu Sākums .

2.

Lai iespējotu manuālu konfigurēšanu, atveriet katru no šīm izvēlnēm:

Administrēšana

Tīkla iestatījumi

Jetdirect izvēlne

TCP/IP

IPv6 iestatījumi

Adrese

Manuālie iestatījumi

Iespējot

Atlasiet opciju Ieslēgts un pēc tam nospiediet pogu

Labi

.

3.

Lai konfigurētu adresi, atveriet katru no šīm izvēlnēm:

Administrēšana

Tīkla iestatījumi

Jetdirect izvēlne

TCP/IP

IPv6 iestatījumi

Adrese

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu , lai

ievadītu adresi. Nospiediet pogu

Labi

.

LVWW

Savienojuma izveide ar tīklu sistēmā Windows

73

background image

PIEZĪME.

Ja izmantojat bultiņu pogas, tad pēc katra cipara ievadīšanas jānospiež poga

Labi

.