HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

background image

IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

Izmantojiet vadības paneļa izvēlnes Administrēšana, lai manuāli iestatītu IPv4 adresi, apakštīkla

masku un noklusējuma vārteju.

1.

Nospiediet vadības paneļa pogu Sākums .

2.

Atveriet katru no šīm izvēlnēm:

Administrēšana

Tīkla iestatījumi

Jetdirect izvēlne

TCP/IP

IPv4 iestatījumi

Konfigurācijas metode

72

Nodaļa 5 Iekārtas pievienošana sistēmai Windows

LVWW

background image

Manuāls

Manuālie iestatījumi

IP adrese, Apakštīkla maska vai Noklusējuma vārteja

3.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu , lai

palielinātu vai samazinātu IP adreses, apakštīkla maskas vai noklusējuma vārtejas pirmā baita skaitli.

4.

Nospiediet pogu

Labi

, lai pārietu uz nākamo skaitļu grupu. Lai pārietu uz iepriekšējo skaitļu grupu,

nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu .

5.

Atkārtojiet 3. un 4. soli līdz IP adrese, apakštīkla maska vai noklusējuma vārteja ir pabeigta, pēc

tam nospiediet pogu

Labi

, lai saglabātu iestatījumus.