HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Saglabāta darba izdzēšana

background image

Saglabāta darba izdzēšana

Nosūtot saglabātu darbu, iekārta pārraksta visus iepriekšējos darbus, kuriem ir tas pats lietotājvārds un

darba nosaukums. Ja darbs nav jau saglabāts ar to pašu lietotājvārdu un nosaukumu un iekārtai vajadzīga

papildu vieta, tad tā var izdzēst citus saglabātos darbus, sākot ar vecāko. Saglabājamo darbu skaitu var
mainīt izvēlnē Izgūt darbu no ierīces atmiņas iekārtas vadības panelī.

Darbu var izdzēst vadības panelī, HP iegultajā tīmekļa serverī vai programmatūrā HP Web Jetadmin. Lai

izdzēstu darbu vadības panelī, veiciet zemāk norādītās darbības:

1.

Nospiediet pogu Sākums .

2.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai iezīmētu Izgūt darbu no ierīces atmiņas izvēlni, un pēc

tam nospiediet pogu

Labi

.

3.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu darba nosaukumu, un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

4.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu Dzēst opciju, un pēc tam nospiediet pogu

Labi

.