HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Iespējo vai atspējo opcijas Ļoti zema līmeņa iestatījumi vadības panelī

background image

Iespējo vai atspējo opcijas Ļoti zema līmeņa iestatījumi vadības panelī

Jebkurā laikā varat iespējot vai atspējot noklusējuma iestatījumus, turklāt, uzstādot jaunu drukas kasetni,

tie nav jāiespējo atkārtoti.

UZMANĪBU!

Tiklīdz HP izejmateriāls ir sasniedzis līmeni „ļoti zems”, šim izejmateriālam vairs nav

spēkā HP augstākās klases aizsardzības garantija.

1.

Nospiediet vadības paneļa pogu Sākums .

2.

Atveriet šādas izvēlnes:

Administrēšana

Izejmateriālu pārvaldīšana

Izejmateriālu iestatījumi

Melnās tintes kasetne vai Krāsu kasetnes

Ļoti zema līmeņa iestatījumi

3.

Izmantojiet bultiņu pogas, lai iezīmētu savu atlasi, un pēc tam nospiediet pogu

Labi

, lai to atlasītu.

Atlasiet vienu no šīm iespējām:

PIEZĪME.

Ja atlasāt opciju Apturēt vai Uzvedne, lai turpinātu, produkts aptur drukāšanu,

kad līmenis kasetnē ir ļoti zems. Kad nomaināt kasetni, produkts automātiski turpina drukāšanu.

Atlasiet opciju Apturēt, lai iestatītu, ka iekārta aptur drukāšanu, līdz nomaināt kasetni.

Atlasiet opciju Uzvedne, lai turpinātu, lai iestatītu, ka iekārta aptur drukāšanu un rāda

uzvedni, ka jānomaina kasetne. Jūs varat apstiprināt uzvedni un turpināt drukāšanu.

Atlasiet opciju Turpināt, lai iestatītu produkta brīdinājumu, kad līmenis kasetnē ir ļoti zems,

bet turpinātu drukāšanu.

LVWW

Printera kasetņu pārvaldība

105

background image

PIEZĪME.

Iestatījums Turpināt ļauj drukāt, ja līmenis drukas kasetnē ir ļoti zems, un tas var

radīt neapmierinošu drukas kvalitāti.