HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Nomainīt tonera savākšanas vienību

background image

Nomainīt tonera savākšanas vienību

Nomainīt tonera savākšanas vienību pēc vadības paneļa atgādinājuma .

PIEZĪME.

Tonera savākšanas vienība ir radīta vienreizējai lietošanai. Nemēģiniet iztukšot tonera

savākšanas vienību, lai izmantotu atkārtoti. Šāda rīcība var izraisīt tonera izšļakstīšanos iekārtā, un

rezultātā var samazināties drukas kvalitāte. Pēc izlietošanas atdodiet tonera savākšanas vienību

otrreizējai pārstrādei HP Planet Partners programmai.

PIEZĪME.

Drukājot dokumentus, kuriem nepieciešams liels tonera daudzums, tonera savākšanas

vienība var ātri piepildīties. Drukājot šāda veida dokumentus, HP iesaka turēt pieejamu vēl vienu tonera

savākšanas vienību.

1.

Atvērt priekšējās durtiņas. Pārliecinieties, ka

durtiņas ir pilnīgi atvērtas.

LVWW

Nomaiņas norādījumi

109

background image

2.

Satvert zilo uzlīmi tonera savākšanas vienības

augšējajā daļā un izņemt to no iekārtas.

3.

Uzlikt piestiprināto zilo kapi pāri zilajai atverei

vienības augšējajā daļā .

4.

Izņemt jauno tonera savācēju no iepakojuma.

110

Nodaļa 7 Drukas kasetnes, toneru savākšanas vienība un citi izejmateriāli

LVWW

background image

5.

Vispirms iekārtā ievietot jaunās vienības

apakšējo daļu un tad uzspiest uz tās augšējās

daļas līdz atskan klikšķis,tai nostiprinoties sev

paredzētajā vietā.

6.

Aizvērt priekšējās durtiņas.

PIEZĪME.

Ja tonera savākšanas vienība nav

pareizi instalēta, priekšējās durtiņas neveras

ciet līdz galam.

Lai otrreizēji pārstrādātu lietoto tonera savākšanas vienību, sekojiet instrukcijām, kas ir iekļautas pie

jaunās tonera savākšanas vienības.

LVWW

Nomaiņas norādījumi

111