HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izejmateriālu stāvokļa lapas drukāšana

background image

Izejmateriālu stāvokļa lapas drukāšana

Lapā Drukas izejmateriālu stāvoklis ir norādīts aptuvenais atlikušais drukas kasetnes kalpošanas

laiks. Tajā ir norādīts arī pareizās oriģinālās HP drukas kasetnes daļas numurs, kas jāizmanto, pasūtot

rezerves kasetni, kā arī cita noderīga informācija.

1.

Nospiediet vadības paneļa pogu Sākums .

2.

Atveriet šādas izvēlnes:

Administrēšana

Atskaites

Konfigurācija/statusa lapas

3.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai iezīmētu Izejmateriālu stāvokļa informācijas lapa

vienumu un pēc tam nospiediet pogu

Labi

, lai atlasītu to.

4.

Nospiediet augšupvērsto bultiņu , lai iezīmētu Drukāt vienumu, un pēc tam nospiediet pogu

Labi

.