HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Drukas kasetņu pārbaude

background image

Drukas kasetņu pārbaude

Pārbaudiet drukas kasetni un nomainiet to pēc nepieciešamības, ja radusies kāda no šīm problēmām:

druka ir pārāk blāva vai vietām šķiet izbalējusi;

izdrukātajās lapās ir nelieli neapdrukāti laukumiņi;

uz izdrukātajām lapām ir svītras vai joslas.

Ja drukas kasetne ir jānomaina, izdrukājiet izejmateriālu statusa lapu, lai noskaidrotu pareizās oriģinālās

HP drukas kasetnes nomaiņas numuru.

Drukas kasetnes veids

Problēmas risināšanas procedūra

Uzpildīta vai pārstrādāta drukas kasetne Hewlett-Packard Company neiesaka izmantot izejmateriālus, ko nav ražojusi HP,

neatkarīgi no tā, vai tie ir jauni vai pārstrādāti. Tā kā šādas kasetnes nav HP produkti,
kompānija nevar noteikt to konstrukciju un kontrolēt kvalitāti. Ja izmantojat atkārtoti
uzpildītu vai pārstrādātu drukas kasetni un neesat apmierināts ar drukas kvalitāti,
nomainiet šo kasetni pret oriģinālu HP kasetni.

Oriģinālā HP drukas kasetne

1.

Kad kasetne ir sasniegusi kalpošanas laika beigas, iekārtas vadības panelī vai
izejmateriālu statusa lapā ir norādīts statuss Very Low (Gandrīz tukša).
Nomainiet drukas kasetni, ja drukas kvalitāte vairs nav apmierinoša.

2.

Vizuāli pārbaudiet, vai drukas kasetne nav bojāta. Skatiet tālāk sniegtos
norādījumus. Ja nepieciešams, nomainiet drukas kasetni.

3.

Ja uz izdrukātajām lapām atkārtoti parādās vienādi nospiedumi, izdrukājiet
tīrīšanas lapu. Ja šādi nevar atrisināt problēmu, izmantojiet šajā dokumentā
sniegto informāciju par defektu atkārtošanos, lai noskaidrotu problēmas cēloni.