HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izejmateriālu informācija

background image

Izejmateriālu informācija

Krāsains

Kasetnes numurs

Detaļas numurs

Nomaiņas melnās drukas kasetne ar
standarta ietilpību

507A

CE400A

Nomaiņas melnās drukas kasetne ar
augstu ietilpību

507X

CE400X

Nomaiņas gaišzilās drukas kasetne

507A

CE401A

Nomaiņas dzeltenās drukas kasetne

507A

CE402A

Nomaiņas fuksīna drukas kasetne

507A

CE403A

Vides aizsardzības līdzekļi: Nododiet drukas kasetnes otrreizējai pārstrādei, izmantojot HP Planet

Partners nodošanas un otrreizējās pārstrādes programmu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par izejmateriāliem, apmeklējiet

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.

Dokumentā iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu informāciju par

jaunākajiem materiāliem, apmeklējiet vietni

www.hp.com/support/lj500colorM551_manuals

.

LVWW

Izejmateriālu informācija

103