HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Printera kasetnē uzglabātie dati

background image

Printera kasetnē uzglabātie dati

HP drukas kasetnes, kuras izmanto kopā ar iekārtu, ietver atmiņas mikroshēmu, kas veicina iekārtas

darbību.

Turklāt šī atmiņas mikroshēma spēj uzglabāt noteiktu informāciju, kas apkopota ar nolūku izprast iekārtas

lietošanu. Šī informācija var būt šāda: printera kasetnes pirmās ievietošanas reizes datums, printera

kasetnes pēdējās izmantošanas reizes datums, izdrukāto lapu skaits, izmantotie drukas režīmi un iekārtas

modelis. Šī informācija palīdz HP izstrādāt turpmāko produkciju atbilstoši klientu drukāšanas vajadzībām.

Drukas kasetnes atmiņas mikroshēmas dati nesatur informāciju, kura var palīdzēt identificēt klientu vai arī

kasetnes vai iekārtas lietotāju.

HP apkopo atmiņas mikroshēmas no drukas kasetnēm, kas nodotas HP bezmaksas atgriešanas un

pārstrādes programmā (HP Planet Partners:

www.hp.com/recycle

). Šīs atmiņas mikroshēmas tiek pētītas,

lai uzlabotu turpmāko HP produkciju. Šiem datiem var piekļūt arī HP partneri, kuri palīdz pārstrādāt drukas

kasetnes.

Atmiņas mikroshēmas anonīmajai informācijai var piekļūt jebkura trešā puse, kuras rīcībā nonākusi drukas

kasetne. Ja nevēlaties atļaut piekļuvi šai informācijai, varat mikroshēmu padarīt nelietojamu. Tomēr, ja

atmiņas mikroshēma ir nelietojama, to nevar lietot HP iekārtā.

228

Pielikums B Apkope un atbalsts

LVWW