HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - OpenSSL

background image

OpenSSL

Šī iekārta ietver programmatūru, ko izstrādājis OpenSSL Project izmantošanai ar OpenSSL rīkkopu

(http://www.openssl.org/)

ŠO PROGRAMMATŪRU OpenSSL PROJECT PIEDĀVĀ, „KĀDA TĀ IR”, UN JEBKĀDAS IZTEIKTAS VAI

NETIEŠAS GARANTIJAS, TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ

KOMERCIĀLO VĒRTĪBU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM, NETIEK ATZĪTAS. OpenSSL

PROJECT VAI TĀ LĪDZSTRĀDNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM,

NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, SPECIĀLIEM, SODA SANKCIJU VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (TAI SKAITĀ,

BET NE TIKAI PAR PREČU VAI PAKALPOJUMU AIZSTĀJĒJU IEGĀDI,

LIETOŠANAS, DATU VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMU VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU)

NEATKARĪGI NO TO CĒLOŅA, UN JEBKĀDU TEORĒTISKU ATBILDĪBU, LĪGUMĀ NOTEIKTU ATBILDĪBU,

ATBILDĪBU NEATKARĪGI NO VAINAS VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU (TAI SKAITĀ

NEVĒRĪBAS DĒĻ VAI CITĀDI), KAS KAUT KĀDĀ VEIDĀ IZRIET NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS

IZMANTOŠANAS, PAT JA IR ZINĀMS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

Šajā iekārtā ir kriptogrāfiska programmatūra, kuras autors ir Ēriks Jangs (Eric Young) (eay@cryptsoft.com).

Šajā iekārtā ir programmatūra, kuras autors ir Tims Hadsons (Tim Hudson) (tjh@cryptsoft.com).

232

Pielikums B Apkope un atbalsts

LVWW