HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Klientu veikta remonta garantija

background image

Klientu veikta remonta garantija

HP izstrādājumi ir veidoti ar daudzām klientu veikta remonta (CSR) sastāvdaļām, lai samazinātu remontam

nepieciešamo laiku un panāktu elastīgāku bojāto detaļu nomaiņu. Ja pārbaudes laikā HP nosaka, ka

remontu iespējams veikt, izmantojot CSR detaļu, HP to nosūtīs tieši uz jūsu adresi, lai jūs varētu veikt

nomaiņu. Ir divas SCR detaļu kategorijas: 1) detaļas, kuras noteikti jānomaina klientam. Ja vēlaties, lai

HP nomainītu šīs detaļas, jums būs jāsedz ceļa un darba izmaksas; 2) detaļas, kuras klients var nomainīt

pats, ja vēlas. Šīs detaļas arī ir izveidotas tā, lai klients tās varētu nomainīt pats. Ja jūs tomēr vēlaties, lai

detaļas nomaina HP, to var izdarīt bez papildu samaksas saskaņā ar jūsu iekārtas garantijas remonta

veidu.

Atkarībā no pieejamības un attāluma CSR detaļas tiks piegādātas nākamajā darba dienā. Ja attālums

nav pārāk liels, detaļu var piegādāt tajā pašā dienā vai četru stundu laikā par papildu samaksu. Ja

nepieciešama palīdzība, zvaniet uz HP tehniskās palīdzības centru un speciālists jums palīdzēs pa tālruni.

Maiņas CSR detaļas komplektā ir HP norādījums vai bojātā detaļa jānodod HP. Gadījumos, kad bojātā

detaļa jānodod HP, jums tā jānosūta HP noteiktā laikā, parasti, piecu (5) darba dienu laikā. Bojātā detaļa

jānodod kopā ar saistīto dokumentāciju piegādātajā sūtīšanas materiālā. Ja bojātā detaļa netiks nodota,

HP var piestādīt rēķinu par maiņas detaļu. Gadījumā, kad remontu veic klients pats, HP sedz visas

izmaksas par detaļas sūtīšanu un bojātās detaļas nodošanu, kā arī izvēlas izmantojamo kurjeru/

transportētāju.

LVWW

Klientu veikta remonta garantija

233