HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Klientu atbalsts

background image

Klientu atbalsts

Saņemt tālruņa atbalstu savai valstij/reģionam

Sagatavojiet informāciju par ierīces nosaukumu, sērijas
numuru, iegādes datumu un problēmas būtību.

Tālruņa numuri attiecīgajā valstī vai valstī/reģionā ir redzami
informācijas lapā, kas atrodama ierīces iepakojuma kastē vai
adresē

www.hp.com/support/

.

Diennakts atbalsts internetā

www.hp.com/support/lj500colorM551

Atbalsts ierīcēm, kas lietojamas Macintosh datorā

www.hp.com/go/macosx

Lejupielādējiet programmatūras utilītprogrammas, draiverus un
elektronisko informāciju

www.hp.com/go/lj500colorM551_software

Pasūtiet papildu HP apkalpošanas vai tehniskās apkopes
līgumus

www.hp.com/go/macosx

Iekārtas reģistrēšana

www.register.hp.com

234

Pielikums B Apkope un atbalsts

LVWW