HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Alfabētiskais rādītājs

background image

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/Skaitļi

1. padeve

divpusējā druka 60

iestrēdzis papīrs 194

1. teknes

ietilpība 84

2. padeve

iestrēdzis papīrs 196

3. padevē

iestrēdzis papīrs 200

500 papīra lokšņu un biezā

apdrukājamā materiāla tekne

iekļaujot modeļus 2

A

abpusēja, drukāšana

ieslēgšana (Mac) 55

abpusējā drukāšana (dupleksēšana)

ieslēgšana (Mac) 55

abpusējā drukāšana (uz abām lapas

pusēm)

iestatījumi (Windows) 131

ainavorientācija

iestatīšana, Windows 137

AirPrint 56

aizsargāt saglabātos datus

drošība 179

akustikas specifikācijas 237

apakštīkla maska 72

apdrukājamais materiāls

pielāgots izmērs, Macintosh

iestatījumi 58

apkārtējās vides raksturlielumi 4

aploksnes

ievietošana 1. padevē 86

ievietošanas orientācija 93

atbalstītais materiāls 79

atbalstītās operētājsistēmas 40,

50

atbalstītie

draiveri (Windows) 40

atbalsts

tiešsaiste 234

atcelšana

drukas darbs 57

atiestates poga 10

Atkārtojošie defekti 113

atmiņa

iekļauta 2, 54

atmiņa, darbs

Macintosh iestatījumi 55, 60

atmiņa, darbu

opciju iestatīšana (Windows)

154

pieejamie režīmi 151

atmiņas

izejmateriālu kļūdas 114

atmiņas DIMM

drošība 180

atmiņas mikroshēma, drukas

kasetne

apraksts 228

automātiska diapozitīva

atpazīšana 99

Ā

ātrie kopēšanas darbi

saglabāšana (Windows) 155

B

barošanas slēdzis, atrašanās

vieta 6

Bonjour

identificēšana 172

Brīdinājuma indikators

atrašanās vieta 10

brīdinājumi iii

brīdinājumi, e-pasts 55

bukleti

izveidošana (Windows) 150

C

caurspīdīgās plēves

drukāšana (Windows) 143

cietais disks

šifrēts 178

ciets papīrs 158, 159

cilne Service (Pakalpojumi)

Macintosh 61

citu saišu saraksts

HP iebūvētais tīmekļa serveris

176

Color (Krāsu) ciļņa iestatījumi 61

copies

changing number of

(Windows) 126

D

darba vides specifikācijas 238

darbi

Macintosh iestatījumi 55

darbi, drukas

īslaicīga saglabāšana

(Windows) 155

īslaicīgu kopiju saglabāšana

(Windows) 155

pastāvīgu kopiju saglabāšana

(Windows) 155

pastāvīgu privāto kopiju

saglabāšana (Windows)

155

darbi, saglabātie

drukāšana 153

dzēšana 154

izveide (Windows) 152

lietotājvārdu iestatīšana

(Windows) 156

LVWW

Alfabētiskais rādītājs

251

background image

nosaukumu norādīšana

(Windows) 156

paziņojumu saņemšana par

drukāšanu (Windows) 156

darbu atmiņa

Macintosh iestatījumi 60

opciju iestatīšana (Windows)

154

pieejamie režīmi 151

darbu saglabāšana

īslaicīgas kopijas (Windows)

155

īslaicīgi privātie darbi

(Windows) 155

koriģēšana un aizturēšana

(Windows) 154

opciju iestatīšana (Windows)

154

pastāvīgas kopijas (Windows)

155

pastāvīgas privātās kopijas

(Windows) 155

sistēmā Windows 152

Datu indikators

atrašanās vieta 10

Daudzu lappušu drukāšana 59

defekti, atkārtojošie 113

detaļu numuri

printera kasetnes 221

divpusējais līdzinājums

iestatīšana 158

divpusējā drukāšana

divpusīgā drukāšana 60

ieslēgšana (Mac) 55

papīra ievietošanas

orientācija 93

divpusīgā drukāšana

papīra ievietošanas

orientācija 93

divpusīgās drukas iestatījumi,

mainīšana 74

dokumentu konvencijas iii

draiveri

iestatījumi (Mac) 58

iestatījumi (Windows) 125

iestatījumu maiņa (Mac) 53

iestatījumu maiņa (Windows)

43

papīra tipa un izmēru maiņa

78

papīra veidi 82

sākotnējie iestatījumi (Mac) 58

universālie 41

drošības

šifrētais cietais disks 178

drošības fiksatora

atrašanās vieta 7

drošības funkcijas 69

drošības iestatījumi

HP iegultais tīmekļa serveris

175

drošības pasākumi iii

drošības paziņojumi 248, 249

druka

iestatījumi (Mac) 58

iestatījumi (Windows) 125

drukas cilne

HP iegultais tīmekļa serveris

174

drukas darbi

īslaicīga saglabāšana

(Windows) 155

īslaicīgu kopiju saglabāšana

(Windows) 155

pastāvīgu kopiju saglabāšana

(Windows) 155

pastāvīgu privāto kopiju

saglabāšana (Windows)

155

drukas darbs

atcelšana 57

drukas darbu atcelšana 124

drukas darbu pārtraukšana 124

drukas kasetnes

atmiņas mikroshēmas 228

bojājumu pārbaude 112

nav oriģinālās HP 106

otrreizējā pārstrāde 106

uzglabāšana 106

drukas kasetņu nomaiņa 107

drukas kvalitāte

uzlabošana 204

uzlabošana (Windows) 130

drukas serveris

detaļas numurs 221

drukas uzdevumi 123

drukas uzdevumu kontrole 99

drukāšana

darbu atcelšana 124

no USB atmiņas ierīcēm 160

saglabātie darbi 153

drukāšana no 2. padeves 88

Drukāšana no tīmekļa

HP ePrint 47, 55

drukāšana uz abām lapas pusēm

iestatījumi (Windows) 131

drukāšana uz abām pusēm

iestatījumi (Windows) 131

drukāšanai no dažādiem avotiem,

izmantojot USB 160

drukāšanas kasetnes

Macintosh stāvoklis 61

drukāt apdrukājamo materiālu

ievietošana 1. padevē 86

dupleksā drukāšana (abpusēja)

ieslēgšana (Mac) 55

dupleksera

atrašanās vieta 6

dzēst darba datus

drošība 179

dzēšana

saglabāti darbi 154

dziņi

iestatījumi 43

E

e-pasta brīdinājumi 55

eiropas Savienība, atbrīvošanās no

nevajadzīgā aprīkojuma 244

ekonomiskie iestatījumi 181

elektrības specifikācijas 237

enerģija

patēriņš 237

Explorer, atbalstītās versijas

HP iegultais tīmekļa serveris

172

F

failu augšupielāde, Mac 54

fonti

augšupielāde, Mac 54

formatētājs

drošība 180

funkcijas 2

G

garantija

iekārta 224

klientu veikts remonts 233

252

Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

licence 229

printera kasetnes 226

Gatavības indikators

atrašanās vieta 10

glancētais papīrs, atbalstīts 157

grafika, uzņēmējdarbība

drukāšana 157

grafiskais un teksta displejs, vadības

panelis 10

H

HP ciets papīrs 158, 159

HP Easy Color

atspējošana 165

izmantošana 165

HP ePrint

apraksts 47, 55

HP ePrint, izmantošana 140

HP iebūvētais tīmekļa serveris

citu saišu saraksts 176

informācijas lapas 173

problēmu novēršanas rīki 175

vispārīga konfigurācija 174

HP iegultais tīmekļa serveris 47

drošības iestatījumi 175

drukas cilne 174

HP tīmekļa pakalpojumi 176

tīkla iestatījumi 176

HP iegultais tīmekļa serveris (EWS)

lietošana 172

tīkla savienojums 172

HP Jetdirect drukas serveris

iekļaujot modeļus 2

HP Klientu serviss 234

HP krāpšanas novēršanas vietne

106

HP Printer Utility 54

HP tīmekļa pakalpojumi

iespējošana 176

HP tīmekļa pakalpojumi,

iespējošana 140

HP universālais drukāšanas

draiveris (Universal Print Driver)

41

HP Utility 54

HP Utility, Mac 54

HP-UX programmatūra 48

HP Web Jetadmin 47, 177

I

Iegultais tīmekļa serveris (EWS)

lietošana 172

tīkla savienojums 172

Iegultais Web serveris (EWS)

paroļu piešķiršana 178

iekārtas specifikācijas 235

iekārtas vides aizsardzības

programma 241

iekļautie akumulatori 243

iepriekš apdrukāts papīrs

drukāšana (Windows) 141

ierīces stāvoklis

Macintosh cilne Service

(Pakalpojumi) 61

ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis,

atrašanās vieta 6

iespiedveidlapas

drukāšana (Windows) 141

iestatījumi

draivera sākotnējie iestatījumi

(Mac) 58

draiveri 43

draiveri (Mac) 53

prioritāte 43, 53

iestatījums

atjaunot rūpnīcas 189

iestrēdzis papīrs

1. padeve 194

2. padeve 196

3. padevē 200

atkopšana 202

izdrukas uztvērējs 194

labējās durtiņas 196

termofiksators 196

zemākajās durtiņās labajā

pusē 200

iestrēgšana

cēloņi 191

ievietošana

1. padeve 86

Ievietošana

2. padevē 88

indikatori

vadības panelis 10

informācija par produktu 1

informācijas lapas

drukāšana vai skatīšana 170

HP iebūvētais tīmekļa serveris

173

instalēšana

programmatūra, USB

savienojumi 67

programmatūra, vadu tīkli 71

Internet Explorer, atbalstītās versijas

HP iegultais tīmekļa serveris

172

IP adrese

konfigurācija 70

IP drošība 178

IPsec 178

IPv4 adrese 72

IPv6 adrese 73

izdrukas uztvērējs

iestrēdzis papīrs 194

izejmateriāli

atmiņas kļūdas 114

drukas kasetņu nomaiņa 107

otrreizējā pārstrāde 106,

241

pasūtīšana 220

viltojumi 106

izejmateriālu otrreizējā pārstrāde

106

izejmateriālu stāvoklis, cilne Service

(Pakalpojumi)

Macintosh 61

izejmateriālu stāvokļa lapa

drukāšana 114

izstrādājumi, kas nesatur

dzīvsudrabu 243

izšķirtspēja

atlasīšana (Windows) 131

izvade

atrašanās vieta 6

izvades

atrašanās vieta 6

Izvēlne Administrēšana, vadības

panelis 19

izvēlne Apkope, vadības panelis

37

Izvēlne Atskaites, vadības panelis

19

Izvēlne Darba izgūšana no ierīces

atmiņas 15

Izvēlne Darba izgūšana no USB

14

izvēlne Displeja iestatījumi, vadības

panelis 26

LVWW

Alfabētiskais rādītājs

253

background image

izvēlne Drukas iestatījumi, vadības

panelis 24

izvēlne Drukas opcijas, vadības

panelis 25

Izvēlne Dublēšana/Atjaunošana,

vadības panelis 36

Izvēlne Izejmateriāli, vadības

panelis 16

Izvēlne Izejmateriālu pārvaldība,

vadības panelis 27

izvēlne Izgūšanas no USB

iestatījumi 24

Izvēlne Kalibrēšana/Tīrīšana,

vadības panelis 36

Izvēlne Pierakstīšanās 13

Izvēlne Problēmu novēršana,

vadības panelis 34

Izvēlne Teknes, vadības panelis

18

Izvēlne Tekņu pārvaldība, vadības

panelis 28

izvēlne Tīkla iestatījumi, vadības

panelis 29

Izvēlne USB aparatūras

jaunināšana, vadības panelis

37

izvēlne Vispārīgie iestatījumi,

vadības panelis 19

izvēlnes, vadības panelis

Administrēšana 19

Apkope 37

Atskaites 19

darba izgūšana no ierīces

atmiņas 15

Darba izgūšana no USB 14

Displeja iestatījumi 26

Drukas iestatījumi 24

Drukas opcijas 25

Dublēšana/Atjaunošana 36

Izejmateriāli 16

Izgūšanas no USB iestatījumi

24

Kalibrēšana/Tīrīšana 36

materiālu pārvaldība 27

Pierakstīšanās 13

Problēmu novēršana 34

Teknes 18

Tekņu pārvaldība 28

Tīkla iestatījumi 29

USB aparatūras atjaunināšana

37

Vispārīgie iestatījumi 19

Ī

īpaši drukas materiālu veidi

vadlīnijas 76

īpaši papīra veidi

drukāšana (Windows) 143

vadlīnijas 76

J

Japānas VCCI paziņojums 248

Jetadmin, HP vietne 47

Jetadmin, HP Web 177

Jetdirect drukas serveris

detaļas numurs 221

iekļaujot modeļus 2

K

kabelis, USB

detaļas numurs 221

Kanādas DOC noteikumi 248

kartes, druka 158

kasetnes

garantija 226

nav oriģinālās HP 106

nomaiņa 107

otrreizējā pārstrāde 106,

241

uzglabāšana 106

kasetnes, drukāt

Macintosh stāvoklis 61

kasetnes, printera

detaļu numuri 221

klientu atbalsts

tiešsaiste 234

kļūdas

programmatūra 215

kļūdas ziņojumi

e-pasta brīdinājumi 55

vadības panelis 190

kļūdu ziņojumi

veidi 190

konfigurācija

IP adrese 70

konfigurācijas, modeļi 2

Kontūru kontrole 164

konvencijas, dokumentu iii

Korejas EMC paziņojums 249

koriģēšana un aizturēšana

atlase (Windows) 154

krāpšanas novēršanas vietne 106

krāsa

drukāšana pelēktoņu skalā

(Windows) 141

izdrukātā pret. monitors 166

Kontūru kontrole 164

Neitrāli pelēktoņi 164

pielāgošana 162

pustoņa opcijas 164

krāsas opcijas

HP EasyColor (Windows) 165

krāsu

izdruka, krāsu paraugi 166

izmantošana 161

Pantone® saskaņošana 167

pārvaldība 161

pielāgošana 166

Krāsu

paraugu grāmatas

saskaņošana 166

krāsu iestatījumi

pielāgošana 205

krāsu opcijas

iestatīšana (Windows) 138

L

labējās durtiņas

iestrēdzis papīrs 196

lappuses izmēri

dokumentu mērogošana

(Windows) 148

lappuses lapā

atlasīšana (Windows) 135

Lappuses uz vienas loksnes 59

lāzera drošības paziņojumi 248,

249

licence, programmatūra 229

lietotājvārdi

saglabāto darbu iestatījums

(Windows) 156

Linux programmatūra 48

M

Mac

atbalstītās operētājsistēmas 50

draiveru iestatījumi 53, 58

papīra tipa un izmēru maiņa

57

254

Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

problēmas,

traucējummeklēšana 217

programmatūra 54

programmatūras noņemšana

53

Mac programmatūras

atinstalēšana 53

Mac programmatūras noņemšana

53

Macintosh

atbalsts 234

HP Printer Utility 54

mainīt dokumentu izmērus 58

Macintosh draivera iestatījumi

cilne Service (Pakalpojumi) 61

Darbu atmiņa 60

pielāgots papīra izmērs 58

ūdenszīmes 59

mainīt dokumentu izmēru

Windows 148

mainīt dokumentu izmērus

Macintosh 58

mainīt dokumentu mērogu

Macintosh 58

marketinga materiāli

drukāšana 157

materiāli

detaļu numuri 221

nav oriģinālie HP 106

materiāls 75

atbalstītie izmēri 79

materiālu drošības datu lapa

(MSDS) 244

materiālu ierobežojumi 243

mērogot dokumentus

Windows 148

miega aizkave

atspējošana 182

iespējošana 182

miega grafiks

atspējošana 182

iespējošana 182

Miega grafiks

iestatījums 182

miega režīms

atspējošana 181

iespējošana 181

mitruma prasības 238

modeļi, funkcijas 2

N

N lappušu drukāšana

atlasīšana (Windows) 135

Neitrāli pelēktoņi 164

neoriģinālie materiāli 106

Netscape Navigator, atbalstītās

versijas

HP iegultais tīmekļa serveris

172

neviltojami izejmateriāli 106

noklusējuma vārteja, iestatīšana

72

normatīvie paziņojumi

iekārtas vides aizsardzības

programma 241

nosaukumi, darbu

norādīšana (Windows) 156

O

optimizēt ātruma vai enerģijas

patēriņu 181

orientācija

iestatīšana, Windows 137

papīrs, ievietošanas laikā 93

otrreizējā izejvielu pārstrāde 4,

241

P

padeves

abpusējā drukāšana 60

atrašanās vieta 6

automātiska diapozitīva

atpazīšana 99

Macintosh iestatījumi 55

papīra orientācija 93

padomi iii

palīdzība

drukas opcijas (Windows)

126

palīdzība tiešsaistē, vadības

panelis 11

palīdzība, vadības panelis 11

papīra

3. padeve 91

ievietošana 86

ievietošanas orientācija 93

papīra ievietošana 86

papīra ievilkšanas problēmas

risināšana 191

papīra izmēri

atlasīšana 130

maiņa 78

pielāgota atlasīšana 130

papīra tipi

maiņa 78, 204

papīra veidi

atlasīšana 131

papīrs

atbalstītie izmēri 79

atbalstītie veidi 82

drukāšana uz iepriekš

apdrukātas iespiedveidlapas

vai veidlapām (Windows)

141

iestrēgšana 191

izvēle 206

pielāgots izmērs, Macintosh

iestatījumi 58

pirmā un pēdējā lapa, atšķirīga

papīra izmantošana 146

vāciņi, atšķirīga papīra

izmantošana 146

Papīrs

Lappuses uz vienas loksnes 59

Pirmā lappuse 58

papīrs, īpaši veidi

drukāšana (Windows) 143

papīrs, pasūtīšana 220

pasūtīšana

izejmateriāli un piederumi

220

pasūtīšanas

detaļu numuri 221

pašpalīdzība

piekļūšana 186

pārlūkprogrammas prasības

HP iegultais tīmekļa serveris

172

pārstrāde

HP drukas izejmateriālu

atgriešanas un vides

programma 242

PCL draiberis

universālie 41

PCL draiveri 40

pelēktoņu skala

drukāšana (Windows) 141

LVWW

Alfabētiskais rādītājs

255

background image

pēdējā lapa

drukāšana uz atšķirīga papīra

(Windows) 146

piederumi

detaļu numuri 221

pasūtīšana 220

piegādes

stāvoklis, apskate ar HP Utility

54

pielāgota papīra izmēra iestatījumi

Macintosh 58

pielāgoti drukas iestatījumi

(Windows) 126

piezīmes iii

pirmā lapa

drukāšana uz atšķirīga papīra

(Windows) 146

Pirmā lappuse

Izmantojiet dažādu papīru 58

Poga Menu (Izvēlne) 10

Poga Sleep (Miegs) 10

Poga Start (Sākums) 10

Poga Status (Statuss) 10

Poga Stop (Pārtraukt) 10

pogas, vadības panelis

atrašanās vieta 10

portretorientācija

iestatīšana, Windows 137

portu

atrašanās vieta 7

PostScript Printer Description (PPD)

faili

iekļauti 54

PPDs

iekļauti 54

printera draiveri

izvēle 208

printera draiveri (Mac)

iestatījumi 58

iestatījumu maiņa 53

printera draiveri (Windows)

atbalstīti 40

iestatījumi 125

iestatījumu maiņa 43

printera kasetnes

detaļu numuri 221

garantija 226

nomaiņa 107

otrreizējā pārstrāde 241

printeru draiveru atvēršana

(Windows) 125

prioritāte, iestatījumi 43, 53

privātie darbi

īslaicīga saglabāšana

(Windows) 155

pastāvīga saglabāšana

(Windows) 155

problēmu novēršana

atkārtojošie defekti 113

papīra padeves problēmas

191

vadības paneļa ziņojumi 190

Windows problēmas 215

problēmu novēršanas rīki

HP iebūvētais tīmekļa serveris

175

tīrīšanas lapa 183

problēmu risināšana

e-pasta brīdinājumi 55

lēna reakcija 210

nav reakcijas 210

ziņojumi, veidi 190

programmaparatūra

atjaunināšana, Mac 54

programmatūra

atbalstītās operētājsistēmas

40, 50

atinstalēšana operētājsistēmā

Windows 46

atinstalēšana sistēmā Mac 53

HP Printer Utility 54

HP Web Jetadmin 47

iebūvētais tīmekļa serveris 47

iestatījumi 43, 53

instalēšana, USB savienojumi

67

instalēšana, vadu tīkli 71

Mac 54

problēmas 215

programmatūras licences

līgums 229

protokoli, tīkls 68

PS emulācijas draiveri 40

R

risināšana

drukāšanas no dažādiem

avotiem, izmantojot USB,

problēmas 211

tiešā savienojuma problēmas

213

tīkla problēmas 213

rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

189

S

saglabāšana, darbi

opciju iestatīšana (Windows)

154

saglabāšana, darbu

pieejamie režīmi 151

saglabāti darbi

dzēšana 154

saglabātie darbi

drukāšana 153

izveide (Windows) 152

lietotājvārdu iestatīšana

(Windows) 156

nosaukumu norādīšana

(Windows) 156

paziņojumu saņemšana par

drukāšanu (Windows) 156

saites ātruma iestatījumi 74

saīsnes (Windows)

lietošana 126

veidošana 128

SAPx programmatūra 48

saskarnes portu

atrašanās vieta 7

savienojums

problēmu risināšana 213

USB ar Mac 50

USB ar Windows 67

sākotnējie iestatījumi (Mac) 58

sistēmas prasības

HP iegultais tīmekļa serveris

172

slazdošana 164

Solaris programmatūra 48

Somijas lāzera drošības

paziņojums 249

specifikācijas 235

darba vide 238

standartizvades

atrašanās vieta 6

statuss

HP Utility, Mac 54

ziņojumi, veidi 190

256

Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

stāvoklis

Macintosh cilne Service

(Pakalpojumi) 61

strāvas padeves

atrašanās vieta 7

T

tautiņi, vadības panelis

atrašanās vieta 10

TCP/IP

IPv4 parametru manuāla

konfigurēšana 72

IPv6 parametru manuāla

konfigurēšana 73

tehniskais atbalsts

tiešsaiste 234

tehniskās prasības

elektrībai un skaņai 237

teknes

iekļautas 2

ietilpība 84

ievietošana 86

tekņu

atlasīšana (Windows) 131

konfigurēšana 98

temperatūras prasības 238

termofiksators

iestrēdzis papīrs 196

tiešsaistes atbalsts 234

titullapas

drukāšana (Mac) 58

tīkla

parole, iestatīšana 72

parole, mainīšana 72

tīkla iestatījumi

HP iegultais tīmekļa serveris

176

tīkla pārvaldīšana 72

tīkli

apakštīkla maska 72

atbalstītie protokoli 68

drošība 69

drukas serveri iekļauti 2

HP Web Jetadmin 177

IPv4 adrese 72

IPv6 adrese 73

konfigurēšana 68

noklusējuma vārteja 72

tīkli, vadu

iekārtas uzstādīšana, Mac 51

iekārtas uzstādīšana,

Windows 70

tīkls

iestatījumi, apskatīšana 72

iestatījumi, mainīšana 72

tīmekļa pārlūkprogrammas prasības

HP iegultais tīmekļa serveris

172

tīmekļa vietnes

HP Web Jetadmin,

lejupielādēšana 177

ziņojumi par viltojumiem 106

Tīmekļa vietnes

klientu atbalsts 234

Macintosh klientu atbalsts 234

universālais drukāšanas

draiveris 41

tīrīšana

iekārta 183

tonera kasetnes. Sk. printera

kasetnes

tonera savākšanas vienības

nomaiņa 109

traucējummeklēšana

drukāšana no dažādiem

avotiem, izmantojot USB,

problēmas 211

iestrēgšana 191

Mac problēmas 217

tiešā savienojuma problēmas

213

tīkla problēmas 213

trīšana

papīra ceļš 183, 207

U

universālais drukāšanas draiveris

41

UNIX programmatūra 48

USB atmiņas ierīces

drukāšana no 160

USB konfigurācija, Mac 50

USB konfigurācija, Windows 67

utilizēšana kalpošanas laika

beigās 243

utilizēšana, kalpošanas laika

beigas 243

uzglabāšana

drukas kasetnes 106

uzglabātie darbi

drošība 180

uzlīmes

drukāšana (Windows) 143

uzņēmējdarbības grafika

drukāšana 157

uzstādīšana

iekārta vadu tīklos, Mac 51

iekārta vadu tīklos, Windows

70

uztvērēja, izvada

ietilpība 84

Ū

ūdenszīmes 59

pievienošana (Windows) 149

V

vadības panelis

drošība 180

iestatījumi 43, 53

indikatori 10

izvēlne Administrēšana 19

izvēlne Apkope 37

izvēlne Atskaites 19

izvēlne Displeja iestatījumi 26

izvēlne Drukas iestatījumi 24

izvēlne Drukas opcijas 25

izvēlne Dublēšana/

Atjaunošana 36

izvēlne Izejmateriāli 16

izvēlne izejmateriālu

pārvaldība 27

izvēlne Kalibrēšana/Tīrīšana

36

izvēlne Problēmu novēršana

34

izvēlne Teknes 18

izvēlne Tekņu pārvaldība 28

izvēlne Tīkla iestatījumi 29

izvēlne Vispārīgie iestatījumi

19

palīdzība 11

pogas 10

tīrīšanas lapa, drukāšana 183

ziņojumi, veidi 190

vadības paneļa

atrašanās vieta 6

LVWW

Alfabētiskais rādītājs

257

background image

vadības paneļa izvēlnes

Darba izgūšana no USB 14

Izgūšanas no USB iestatījumi

24

Pierakstīšanās 13

vairākas lappuses lapā

drukāšana (Windows) 135

vairākas lappuses uz vienas

loksnes 59

vāka lapas

drukāšana uz atšķirīga papīra

(Windows) 146

vāki, atrašanās vieta 6

vārteja, noklusējuma iestatīšana

72

veidlapas

drukāšana (Windows) 141

veltnītis, atkārtojošie defekti 113

Vide

Lappuses uz vienas loksnes 59

Pirmā lappuse 58

vide, specifikācijas 238

viltoti izejmateriāli 106

vispārīga konfigurācija

HP iebūvētais tīmekļa serveris

174

W

Web vietas

materiālu drošības datu lapa

(MSDS) 244

Windows

atbalstītās operētājsistēmas 40

atbalstītie draiveri 40

dziņa iestatījumi 43

universālais drukāšanas

draiveris 41

Windows programmatūras

instalācijas noņemšana 46

Windows programmatūras

noņemšana 46

Z

zemākajās durtiņās labajā pusē

iestrēdzis papīrs 200

ziņojumi

e-pasta brīdinājumi 55

veidi 190

zīmes, druka 158

258

Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image
background image

*CF079-90922*

*CF079-90922*

CF079-90922