HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series Palīdzība

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Lietošanas rokasgrāmata

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 M551, krāsu

Lietošanas rokasgrāmata

background image

Autortiesības un licence

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducēšana, pielāgošana vai tulkošana

bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir

aizliegta, izņemot gadījumus, kad to atļauj

autortiesību likumi.

Šeit atrodamā informācija var tikt mainīta bez

iepriekšēja brīdinājuma.

Vienīgais servisa nodrošinājums HP precēm

un pakalpojumiem ir izklāstīts ekspresservisa

nodrošinājuma paziņojumos, kas tiek

piegādāti kopā ar šīm precēm un

pakalpojumiem. Nekas no šeit rakstītā nevar

tikt interpretēts kā papildus servisa

nodrošinājumu garantējošs faktors. HP nav

atbildīga nedz par šeit sastopamajām

tehniskajām vai redakcionālajām kļūdām,

nedz par izlaidumiem.

Daļas numurs: CF079-90922

Edition 2, 9/2011

Informācija par preču zīmēm

Adobe

®

, AdobePhotoShop

®,

Arobat

®

un

PostScript

®

ir Adobe Systems Incorporated

tirdzniecības zīmes.

Corel® ir Corel Corporation vai Corel

Corporation Limited preču zīme vai reģistrēta

preču zīme.

Intel® Core™ ir Intel Corporation preču zīme

ASV un citās valstīs/reģionos.

Java™ ir Amerikas Savienotajās Valstīs

reģistrēta Sun Microsystems, Inc.

tirdzniecības zīme.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP un

Windows Vista® ir ASV reģistrētas Microsoft

Corporation preču zīmes.

UNIX

®

ir The Open Group reģistrēta preču

zīme.

ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir ASV

reģistrētas zīmes.

background image

Vadlīnijās izmantotās konvencijas

PADOMS.

Padomi nodrošina noderīgus pavedienus un saīsnes.

PIEZĪME.

Piezīmes nodrošina svarīgu informāciju, lai paskaidrotu konceptu vai izpildītu uzdevumu.

UZMANĪBU!

Drošības pasākumi norāda kā rīkoties, lai izvairītos no datu zaudēšanas vai iekārtas

bojāšanas.

BRĪDINĀJUMS!

Brīdinājumi informē par specifiskām procedūrām, kurām būtu jāseko, lai izvairītos no

personiskajiem ievainojumiem, milzīgiem datu zudumiem vai plašiem iekārtas bojājumiem.

LVWW

iii

background image

iv

Vadlīnijās izmantotās konvencijas

LVWW

background image

Saturs

1 Pamatinformācija par produktu ........................................................................................ 1

Iekārtu salīdzinājums ................................................................................................................ 2
Vides aizsardzības līdzekļi ........................................................................................................ 4
Pieejamības funkcijas ............................................................................................................... 5
Iekārtas attēli ........................................................................................................................... 6

Skats uz iekārtu no priekšas ....................................................................................... 6
Izstrādājums no aizmugures ....................................................................................... 7
Saskarnes porti ......................................................................................................... 7
Sērijas numura un modeļa numura atrašanās vieta ........................................................ 8

2 Vadības paneļa izvēlnes ................................................................................................... 9

Vadības paneļa izkārtojums .................................................................................................... 10

Vadības paneļa palīdzība ........................................................................................ 11

Vadības paneļa izvēlnes ......................................................................................................... 12
Izvēlne Pierakstīties ................................................................................................................ 13
Izvēlne Izgūt darbu no USB ..................................................................................................... 14
Izvēlne Izgūt darbu no ierīces atmiņas ...................................................................................... 15
Izvēlne Izejmateriāli ............................................................................................................... 16
Izvēlne Teknes ....................................................................................................................... 18
Izvēlne Administrēšana ........................................................................................................... 19

Izvēlne Atskaites ..................................................................................................... 19
Izvēlne Vispārīgie iestatījumi ..................................................................................... 19
Izvēlne Izgūšanas no USB iestatījumi ......................................................................... 24
Vispārīgā Drukas iestatījumi izvēlne .......................................................................... 24
Izvēlne Noklusējuma drukas opcijas .......................................................................... 25
Izvēlne Displeja iestatījumi ....................................................................................... 26
Izvēlne Izejmateriālu pārvaldīšana ............................................................................ 27
Izvēlne Tekņu pārvaldība ......................................................................................... 28
Izvēlne Tīkla iestatījumi ............................................................................................ 29

Izvēlne Problēmu novēršana .................................................................................................... 34
Izvēlne Ierīces tehniskā apkope ................................................................................................ 36

LVWW

v

background image

Izvēlne Dublēt/Atjaunot ........................................................................................... 36
Izvēlne Kalibrēšana/tīrīšana ..................................................................................... 36
Izvēlne USB programmaparatūras atjauninājums ........................................................ 37
Izvēlne Pakalpojums ................................................................................................ 37

3 Programmatūra operētājsistēmai Windows .................................................................... 39

Atbalstītās operētājsistēmas un printera draiveri sistēmai Windows .............................................. 40
Izvēlieties Windows atbilstošo printera draiveri ......................................................................... 41

HP universālais drukāšanas draiveris (Universal Print Driver (UPD)) ................................ 41

UPD instalācijas režīmi ............................................................................. 42

Drukas darba iestatījumu maiņa sistēmai Windows .................................................................... 43

Windows prioritārie drukas iestatījumi ....................................................................... 43
Visu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek aizvērta ...................... 43
Visu drukdarbu noklusējuma iestatījumu maiņa ........................................................... 44
Ierīces konfigurācijas iestatījumu maiņa ..................................................................... 44

Printera draivera noņemšana no sistēmas Windows ................................................................... 46
Atbalstītās utilītas sistēmā Windows ......................................................................................... 47

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 47
HP iegultais tīmekļa serveris ...................................................................................... 47
HP ePrint ................................................................................................................ 47

Programmatūra citām operētājsistēmām .................................................................................... 48

4 Produkta izmantošana ar Mac ........................................................................................ 49

Mac programmatūra .............................................................................................................. 50

Atbalstītās operētājsistēmas un printera draiveri operētājsistēmai Mac ........................... 50
Instalējamā programmatūra Mac operētājsistēmām ..................................................... 50

Programmatūras instalēšana Mac datoros, kas tieši savienoti ar iekārtu .......... 50
Instalējamā programmatūra Mac datoriem vadu tīklā ................................... 51

Konfigurējiet IP adresi ................................................................ 51
Instalējiet programmatūru ........................................................... 52

Printera draivera noņemšana no Mac operētājsistēmām ............................................... 53
Mainiet drukas darba iestatījumus Mac datoram ......................................................... 53

Mac prioritārie drukas iestatījumi ............................................................... 53
Visu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek aizvērta ....... 53
Noklusējuma iestatījumu maiņa visiem drukas darbiem ................................. 53
Ierīces konfigurācijas iestatījumu maiņa ...................................................... 54

Programmatūra Mac datoriem .................................................................................. 54

Mac izmantojamā HP printera utilīta ........................................................... 54

HP Printer Utility atvēršana ......................................................... 54
HP Printer Utility funkcijas ........................................................... 54

Atbalstītās utilītas sistēmā Mac .................................................................................. 55

vi

LVWW

background image

HP iegultais tīmekļa serveris ....................................................................... 55
HP ePrint ................................................................................................. 55
AirPrint ................................................................................................... 56

Pamata drukas uzdevumi, izmantojot sistēmu Mac ..................................................................... 57

Drukas darba atcelšana sistēmā Mac ........................................................................ 57
Papīra izmēru un veida maiņa sistēmā Mac ............................................................... 57
Dokumentu izmēru maiņa vai drukāšana uz īpašu izmēru papīra ar Mac ....................... 58
Drukas sākotnējo iestatījumu izveide un lietošana sistēmā Mac ..................................... 58
Titullapas drukāšana ar Mac .................................................................................... 58
Ūdenszīmju lietošana kopā ar Mac ........................................................................... 59
Vairāku lappušu drukāšana uz vienas papīra loksnes ar Mac ....................................... 59
Drukāšana uz abām lapas pusēm (divpusēji) .............................................................. 60
Darbu saglabāšana sistēmā Mac .............................................................................. 60
Krāsu opciju iestatīšana, izmantojot Mac ................................................................... 61
Izvēlnes Service (Pakalpojumi) lietošana sistēmā Mac .................................................. 61

Problēmu novēršana sistēmā Mac ............................................................................................ 63

5 Iekārtas pievienošana sistēmai Windows ....................................................................... 65

Paziņojums par atbildības ierobežošanu attiecībā uz printera koplietošanu ................................... 66
Pievienošana ar USB .............................................................................................................. 67

CD instalēšana ....................................................................................................... 67

Savienojuma izveide ar tīklu sistēmā Windows .......................................................................... 68

Atbalstītie tīkla protokoli ........................................................................................... 68
Iekārtas uzstādīšana vadu tīklā, izmantojot sistēmu Windows ....................................... 70

Konfigurējiet IP adresi ............................................................................... 70
Instalējiet programmatūru .......................................................................... 71

Tīkla iestatījumu konfigurēšana sistēmā Windows ........................................................ 72

Tīkla iestatījumu skatīšana vai mainīšana .................................................... 72
Tīkla paroles iestatīšana vai mainīšana ...................................................... 72
IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa ................ 72
IPv6 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa ................ 73
Saites ātrums un divpusējās drukas iestatījumi .............................................. 74

6 Papīrs un apdrukājamie materiāli .................................................................................. 75

Papīra lietošanas noteikumu izprašana ..................................................................................... 76

Vadlīnijas par īpašiem papīra veidiem ...................................................................... 76

Drukas draivera maiņa atbilstoši papīra tipam un izmēriem operētājsistēmā Windows ................... 78
Atbalstītie papīra izmēri .......................................................................................................... 79
Atbalstītie papīra veidi ........................................................................................................... 82
Teknes un uztvērēja ietilpība ................................................................................................... 84
Piepildiet papīra teknes ........................................................................................................... 86

LVWW

vii

background image

Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē ........................................................... 86

Aplokšņu drukāšana ................................................................................. 87

Ievietošana 2. padevē ............................................................................................. 88
Ievietojiet 500 papīra loksnes un biezo apdrukājamo materiālu padevē (3. padeve) ....... 89

Ievietojiet standarta izmēra papīru padevē 3 .............................................. 90
Ievietojiet pielāgotā izmēra papīru 3. padevē .............................................. 91

Papīra orientācija ievietošanai padevēs ..................................................................... 93

1. padeve ............................................................................................... 94
2. padeve vai papildu 3. padeve ............................................................... 96

Tekņu konfigurēšana .............................................................................................................. 98

Teknes konfigurēšana, ievietojot papīru ..................................................................... 98
Teknes konfigurēšana, lai tā atbilstu drukas darba iestatījumiem ................................... 98
Konfigurējiet tekni vadības panelī ............................................................................. 98
Automātiska diapozitīva atpazīšana (automātiskās atpazīšanas režīms) ......................... 99

Automātiskās atpazīšanas iestatījumi .......................................................... 99

Papīra atlase pēc avota, veida vai izmēra ................................................................. 99

Avots ...................................................................................................... 99
Veids un izmērs ..................................................................................... 100

7 Drukas kasetnes, toneru savākšanas vienība un citi izejmateriāli ................................. 101

Paziņojums par atbildības ierobežošanu attiecībā uz printera koplietošanu ................................. 102
Izejmateriālu informācija ....................................................................................................... 103
Izejmateriālu skatījumi .......................................................................................................... 104

Drukas kasetņu skatījumi ........................................................................................ 104

Printera kasetņu pārvaldība ................................................................................................... 105

Nomainiet drukas kasetņu iestatījumus ..................................................................... 105

Drukāšana, kad beidzies vai drīz beigsies drukas kasetnes darbmūžs .......... 105
Iespējo vai atspējo opcijas Ļoti zema līmeņa iestatījumi vadības panelī ........ 105

Izejmateriālu glabāšana un utilizācija ...................................................................... 106

Izejmateriālu otrreizējā pārstrāde ............................................................. 106
Drukas kasetņu uzglabāšana ................................................................... 106
HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes ....... 106

HP viltojumu novēršanas vietne ............................................................................... 106

Nomaiņas norādījumi ........................................................................................................... 107

Nomainiet drukas kasetni ....................................................................................... 107
Nomainīt tonera savākšanas vienību ....................................................................... 109

Izejmateriālu problēmu risināšana .......................................................................................... 112

Drukas kasetņu pārbaude ....................................................................................... 112

Drukas kasetnes bojājumu pārbaude ........................................................ 112
Defektu atkārtošanās .............................................................................. 113
Izejmateriālu stāvokļa lapas drukāšana ..................................................... 114

viii

LVWW

background image

Vadības paneļa izejmateriālu ziņojumu skaidrojums .................................................. 114

10.XX.YY Izejmateriālu atmiņas kļūda ....................................................... 114
Ciāna krāsas tintes kasetnē ir ļoti zems krāsas līmenis ................................ 115
Ciāna krāsas tintes kasetnē ir zems krāsas līmenis ...................................... 115
Dzeltenās krāsas kasetnē ir zems krāsas līmenis ......................................... 115
Dzeltenās krāsas tintes kasetnē ir ļoti zems krāsas līmenis ........................... 116
Fuksīna krāsas kasetnē ir zems krāsas līmenis ............................................ 116
Fuksīna krāsas tintes kasetnē ir ļoti zems krāsas līmenis ............................... 116
Izejmateriāli atrodas nepareizā pozīcijā ................................................... 117
Ļoti zems izejmateriālu līmenis ................................................................. 117
Ļoti zems termofiksatora līmenis ............................................................... 117
Melnās tintes kasetnē ir ļoti zems krāsas līmenis ......................................... 117
Melnās tintes kasetnē ir zems krāsas līmenis .............................................. 118
Nepareiza kasetne <krāsa> slotā ............................................................. 118
Nesaderīga <krāsa> kasetne ................................................................... 118
Nesaderīgs termofiksators ....................................................................... 119
Nomainiet <krāsa> kasetni ..................................................................... 119
Nomainiet materiālus ............................................................................. 119
Nomainiet termofiksatora komplektu ......................................................... 120
Nomainiet tonera savākšanas vienību ....................................................... 120
Nomainiet tonera savākšanas vienību ....................................................... 120
Tiek izmantots lietots izejmateriāls ............................................................ 121
Tonera savākšanas vienība ir gandrīz pilna .............................................. 121
Uzstādīts neatbalstīts izejmateriāls ............................................................ 121
Zems izejmateriālu līmenis ...................................................................... 121
Zems termofiksatora līmenis ..................................................................... 121

8 Drukas uzdevumi ......................................................................................................... 123

Drukas darba atcelšana operētājsistēmā Windows .................................................................. 124
Vispārējie drukas uzdevumi, izmantojot sistēmu Windows ........................................................ 125

Printera draivera atvēršana sistēmā Windows .......................................................... 125
Palīdzības saņemšana par jebkuru Windows drukas opciju ........................................ 126
Drukājamo kopiju skaita maiņa, izmantojot Windows ............................................... 126
Pielāgoto drukas iestatījumu saglabāšana atkārtotai lietošanai, izmantojot Windows .... 126

Operētājsistēmā Windows izmantojiet drukas saīsni ................................... 126
Izveidojiet drukāšanas saīsnes ................................................................. 128

Drukas kvalitātes uzlabošana, izmantojot Windows .................................................. 130

Atlasiet lappuses izmēru, izmantojot Windows .......................................... 130
Pielāgota papīra izmēra atlase, izmantojot Windows ................................. 130
Papīra veida atlase, izmantojot Windows ................................................. 131
Papīra teknes atlase, izmantojot Windows ................................................ 131

LVWW

ix

background image

Atlasiet drukas izšķirtspēju ....................................................................... 131

Drukāšana uz abām lapas pusēm (abpusējā druka) ar Windows ................................ 131

Manuāla druka uz abām pusēm sistēmā Windows ..................................... 131
Automātiska druka uz abām pusēm, izmantojot Windows ........................... 133

Vairāku lappušu drukāšana uz vienas lapas, izmantojot Windows .............................. 135
Lappuses orientācijas atlasīšana, izmantojot Windows .............................................. 137
Krāsu opciju iestatīšana, izmantojot Windows .......................................................... 138

HP ePrint izmantošana .......................................................................................................... 140
Papildu drukas uzdevumi, izmantojot Windows ....................................................................... 141

Krāsaina teksta drukāšana melnā krāsā (pelēktoņu skalā), izmantojot Windows ........... 141
Drukāšana uz iepriekš apdrukātas iespiedveidlapas vai veidlapām, izmantojot
Windows ............................................................................................................. 141
Drukāšana uz īpašiem papīra veidiem, uzlīmēm un caurspīdīgajām plēvēm ar
Windows ............................................................................................................. 143
Pirmās vai pēdējās lapas drukāšana uz cita veida papīra, izmantojot Windows ........... 146
Mērogot dokumentu atbilstoši lappuses izmēriem Windows programmatūrā ................. 148
Ūdenszīmes pievienošana dokumentam, izmantojot Windows .................................... 149
Bukleta izveidošana, izmantojot Windows ............................................................... 150
Darbu saglabāšanas funkciju izmantošana sistēmā Windows ..................................... 151

Saglabāta darba izveide sistēmā Windows .............................................. 152
Saglabāta darba drukāšana .................................................................... 153
Saglabāta darba izdzēšana .................................................................... 154
Darbu atmiņas opciju iestatīšana sistēmā Windows .................................... 154

Drukāt tikai vienu kopiju, lai veiktu pārbaudi pirms visu kopiju
izdrukas ................................................................................. 154
Īslaicīga privāta darba saglabāšana ierīcē un tā drukāšana
vēlāk ..................................................................................... 155
Darba īslaicīga saglabāšana ierīcē ........................................... 155
Darba pastāvīga saglabāšana ierīcē ......................................... 155
Pastāvīgi saglabātu darbu varat padarīt par privātu, tādējādi
katram, kas mēģinās to drukāt, tiks pieprasīts PIN ....................... 155
Paziņojuma saņemšana, ja kāds drukā saglabātu darbu .............. 156
Norādīt saglabāta darba lietotāja vārdu .................................... 156
Nosaukuma norāde saglabātam darbam ................................... 156

Īpašu darbu drukāšana sistēmā Windows ................................................................ 157

Drukāt uzņēmējdarbības grafiku vai mārketinga materiālus ......................... 157

Atbalstīts glancētais papīrs ....................................................... 157
Iestatīt divpusējo līdzinājumu .................................................... 158

Pret atmosfēras iedarbību izturīgu karšu un brīvā dabā esošu zīmju
drukāšana ............................................................................................. 158

Atbalstīts cietais papīrs ............................................................ 159

Drukāšanai no dažādiem avotiem, izmantojot USB .................................................................. 160

x

LVWW

background image

9 Krāsains ....................................................................................................................... 161

Pielāgojiet krāsu/krāsu iestatījumus ........................................................................................ 162

Mainiet krāsu tēmu drukas darbam ......................................................................... 162
Mainiet krāsu opcijas ........................................................................................... 163
Manuālas krāsu opcijas ......................................................................................... 163

Izmantojiet HP EasyColor ...................................................................................................... 165
Saskaņojiet krāsas datora ekrānā .......................................................................................... 166

Paraugu grāmatas krāsu saskaņošana ..................................................................... 166
Izdrukājiet krāsas paraugus .................................................................................... 166
PANTONE® krāsu saskaņošana ............................................................................. 167

10 Pārvaldīšana un apkope ............................................................................................ 169

Informācijas lapu drukāšana ................................................................................................. 170
HP iegultā tīmekļa servera lietošana ....................................................................................... 172

HP iegultā tīmekļa servera atvēršana, izmantojot tīkla savienojumu ............................. 172
HP iebūvētā tīmekļa servera līdzekļi ......................................................................... 173

Informācija cilne .................................................................................... 173
Vispārīgi cilne ....................................................................................... 174
Cilne Drukāt .......................................................................................... 174
Cilne Problēmu novēršana ....................................................................... 175
Cilne Drošība ........................................................................................ 175
Cilne HP tīmekļa pakalpojumi .................................................................. 176
Cilne Tīklošana ...................................................................................... 176
Saraksts Citas saites ............................................................................... 176

Izmantojiet HP Web Jetadmin ................................................................................................ 177
Iekārtas drošības funkcijas .................................................................................................... 178

Paziņojumi par drošību .......................................................................................... 178
IP drošība ............................................................................................................ 178
Aizsargājiet HP iegultā tīmekļa serveri ..................................................................... 178
Šifrēšanas atbalsts: HP augstas veiktspējas droši cietie diski (modeļiem ar šifrētiem
cietajiem diskiem) ................................................................................................. 178
Dzēst darba datus ................................................................................................. 179

Dzēst darba datus .................................................................................. 179
Ietekmētie dati ....................................................................................... 179

Uzglabāto darbu drošība ....................................................................................... 180
Vadības paneļa izvēlņu bloķēšana .......................................................................... 180
Formatētāja korpusa bloķēšana .............................................................................. 180

Ekonomiskie iestatījumi ......................................................................................................... 181

Optimizēt ātruma vai enerģijas patēriņu ................................................................. 181
Enerģijas taupīšanas režīmi .................................................................................... 181

Miega režīma atspējošana vai iespējošana ............................................... 181

LVWW

xi

background image

Miega taimera iestatīšana ....................................................................... 182
Miega grafika iestatīšana ........................................................................ 182

Iekārtas tīrīšana ................................................................................................................... 183

Papīra ceļa tīrīšana ............................................................................................... 183

Produkta atjauninājumi ......................................................................................................... 184

11 Problēmu risinājumi ................................................................................................... 185

Pašpalīdzība ....................................................................................................................... 186
Vispārēju problēmu risināšanas kontrolsaraksts ........................................................................ 187

Faktori, kas ietekmē iekārtas veiktspēju .................................................................... 188

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ........................................................................................... 189
Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana ................................................................................ 190

Vadības paneļa ziņojumu veidi ............................................................................... 190
Vadības paneļa ziņojumi ....................................................................................... 190

Papīrs netiek padots pareizi vai iestrēgst ................................................................................. 191

Iekārta neievelk papīru .......................................................................................... 191
Ja iekārta ievelk vairākas lapas vienlaikus ................................................................ 191
Papīra iestrēgšanas novēršana ............................................................................... 191

Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo materiālu. ............................................................................ 193

Iestrēguma vietas .................................................................................................. 193
Iztīriet iestrēgušo papīru no izdrukas uztvērēja .......................................................... 194
Iestrēgušu materiālu izņemšana no 1. padeves ......................................................... 194
Iestrēgušu materiālu izņemšana no 2. padeves ......................................................... 196
Iztīriet iestrēgušo papīru no labējām durtiņām. .......................................................... 196
Izņemiet iestrēgušo papīru no papildu 500-lapu papīra padeves un smagā apdrukājamā
materiāla padeves (3. padeve) ............................................................................... 200
Iztīriet iestrēgušo papīru no zemākajām durtiņām labajā pusē ( 3. padeve) .................. 200
Iekārtas atkopšana pēc papīra iestrēgšanas ............................................................. 202

Papīrs netiek pievadīts automātiski. ........................................................................................ 203
Drukas kvalitātes uzlabošana ................................................................................................. 204

Printera draiverī izmantojiet pareizo papīra veida iestatījumu. .................................... 204

Mainiet papīra tipa iestatījumu Windows operētājsistēmai .......................... 204
Mainiet papīra veida iestatījumu Mac operētājsistēmai ............................... 204

Pielāgojiet printera draivera krāsu iestatījumus .......................................................... 205

Mainiet krāsu tēmu drukas darbam .......................................................... 205
Mainiet krāsu opcijas ............................................................................ 206

Papīra, kas atbilst HP specifikācijām, lietošana ......................................................... 206
Tīrīšanas lapas drukāšana ...................................................................................... 207
Kalibrējiet iekārtu, lai pielāgotu krāsas .................................................................... 207
Drukas kasetņu pārbaude ....................................................................................... 208
Izmantojiet printera draiveri, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām ............................... 208

xii

LVWW

background image

Iekārta nedrukā vai drukā lēni ............................................................................................... 210

Iekārta nedrukā ..................................................................................................... 210
Iekārta drukā lēni .................................................................................................. 210

Drukāšanas no dažādiem avotiem, izmantojot USB, problēmu risināšana ................................... 211

Izvēlne Izgūšanas no USB iestatījumi netiek atvērta, kad ievietojat USB papildierīci ....... 211
Fails netiek drukāts no USB atmiņas papildierīces ...................................................... 212
Fails, kuru vēlaties drukāt, nav norādīts izvēlnē Atvērt no USB .................................... 212

Atrisiniet problēmas ar savienojumiem ................................................................................... 213

Tiešā savienojuma problēmu risināšana ................................................................... 213
Tīkla problēmu risināšana ...................................................................................... 213

Slikts fiziskais kanāls .............................................................................. 213
Dators izmanto nepareizu iekārtas IP adresi .............................................. 213
Dators nespēj sazināties ar iekārtu ........................................................... 214
Iekārta izmanto nepareizu saiti un divpusējos tīkla iestatījumus .................... 214
Jaunās programmas, iespējams, ir radījušas savietojamības problēmas ........ 214
Dators vai darbstacija, iespējams, ir iestatīti nepareizi ................................ 214
Iekārta ir atspējota vai arī citi tīkla iestatījumi ir nepareizi ........................... 214

Iekārtas programmatūras problēmu novēršana sistēmā Windows ............................................... 215

Printera dzinis šim produktam ir redzams mapē Printeris. ........................................... 215
Programmatūras instalēšanas laikā tika parādīts kļūdas ziņojums ................................ 215
Izstrādājums ir režīmā Gatavs, bet nekas nedrukājas. ............................................... 215

Iekārtas programmatūras problēmu novēršana sistēmā Mac ...................................................... 217

Iekārtas nosaukums neparādās saraksta Print & Fax (Druka un fakss) iekārtu
sarakstā ............................................................................................................... 217
Sarakstā Print & Fax (Druka un fakss) printera draiveris neveic automātisku iekārtas
uzstādīšanu. ......................................................................................................... 217
Drukas darbs netika aizsūtīts uz izvēlēto iekārtu ........................................................ 217
Ja iekārta ir savienota ar USB kabeli, pēc draivera atlasīšanas tā nav redzama sarakstā
Print & Fax (Druka un fakss) .................................................................................... 218
USB savienojuma laikā tiek izmantots vispārējs printera draiveris ................................ 218

Pielikums A Izejmateriāli un piederumi ............................................................................ 219

Rezerves daļu, piederumu un izejmateriālu pasūtīšana ............................................................. 220
Detaļu numuri ...................................................................................................................... 221

Aprīkojums ........................................................................................................... 221
Printera kasetnes un tonera savākšanas vienība ........................................................ 221
Kabeļi un saskarnes ............................................................................................... 221
Apkopes komplekti ................................................................................................ 222

Pielikums B Apkope un atbalsts ....................................................................................... 223

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju .............................................................. 224

LVWW

xiii

background image

HP augstākas klases aizsardzības garantija: LaserJet printera kasetnes paziņojums par ierobežoto
garantiju ............................................................................................................................. 226
Krāsu LaserJet kausētāja komplekta, tonera savākšanas vienības un pārsūtīšanas komplekta
ierobežotas garantijas paziņojums ......................................................................................... 227
Printera kasetnē uzglabātie dati ............................................................................................. 228
Galalietotāja licences līgums ................................................................................................. 229
OpenSSL ............................................................................................................................. 232
Klientu veikta remonta garantija ............................................................................................. 233
Klientu atbalsts ..................................................................................................................... 234

Pielikums C Iekārtas specifikācijas ................................................................................... 235

Fizisko lielumu specifikācija ................................................................................................... 236
Enerģijas patēriņš, tehniskās prasības elektrībai un skaņas izdalīšanās ....................................... 237
Vides specifikācijas .............................................................................................................. 238

Pielikums D Normatīvā informācija .................................................................................. 239

FCC noteikumi ..................................................................................................................... 240
Iekārtas vides aizsardzības programma .................................................................................. 241

Vides aizsardzība ................................................................................................. 241
Ozona izdalīšanās ................................................................................................ 241
Enerģijas patēriņš ................................................................................................. 241
Papīra izmantošana .............................................................................................. 241
Plastmasa ............................................................................................................. 241
HP LaserJet printera izejmateriāli ............................................................................. 241
Atgriešanas un otrreizējās pārstrādes norādījumi ...................................................... 242

ASV un Puertoriko .................................................................................. 242

Vairāki nododami objekti (vairāk par vienu kasetni) .................... 242
Vienas kasetnes atgriešana ...................................................... 242
Transportēšana ....................................................................... 242

Nodošana ārpus ASV ............................................................................. 243

Papīrs .................................................................................................................. 243
Materiālu ierobežojumi .......................................................................................... 243
Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās ............ 244
Ķīmiskas vielas ..................................................................................................... 244
Materiālu drošības datu lapa (MSDS) ...................................................................... 244
Papildu informācija ............................................................................................... 244

Paziņojums par atbilstību ...................................................................................................... 246
Drošības paziņojumi ............................................................................................................ 248

Lāzera drošība ..................................................................................................... 248
Kanādas DOC noteikumi ....................................................................................... 248
VCCI paziņojums (Japāna) ..................................................................................... 248

xiv

LVWW

background image

Norādījumi strāvas vada lietošanai ......................................................................... 248
Paziņojums par strāvas vadu (Japāna) ..................................................................... 248
EMC paziņojums (Koreja) ...................................................................................... 249
Lāzera paziņojums Somijai .................................................................................... 249
GS paziņojums (Vācija) ......................................................................................... 249
Vielu tabula (Ķīna) ................................................................................................ 250
Paziņojums par bīstamu vielu ierobežojumiem (Turcija) .............................................. 250
Paziņojums par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu (Ukraina) ........................... 250

Alfabētiskais rādītājs ........................................................................................................ 251

LVWW

xv

background image

xvi

LVWW