HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Meniu Trikčių diagnostika

background image

Meniu Trikčių diagnostika

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-16 Lentelė

Meniu Trikčių diagnostika

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Išjungti trikčių
šalinimą

PASTABA:

šis

elementas rodomas tik
išeinant iš meniu Trikčių
diagnostika
.

PASTABA:

pasirinkus šį

meniu elementą, gaminys
išsijungia ir įsijungia iš
naujo.

Spausdinti įvykių
žurnalą

Peržiūrėti įvykių
žurnalą

Spausdinti popieriaus
kelio puslapį

Spausdinti kokybės
puslapius

Spausdinti PQ trikčių
šalinimo puslapius

Spausdinti
diagnostinį puslapį

Spalvų juostų
tikrinimas

Spausdinti bandomąjį
puslapį

Kopijos

Diapazonas:

1–30

Numatytoji vertė = 1

Diagnostiniai
bandymai

Išjungti kasetės
tikrinimą

Popieriaus kelio
jutikliai

Pradėti tikrinimą

Popieriaus kelio
tikrinimas

Spausdinti bandomąjį
puslapį

Spausdinti

Šaltinio dėklas

Pasirinkite iš galimų
naudoti dėklų sąrašo.

Tikrinti dvipusio
spausdinimo kelią

Išj.*

Įj.

Kopijų skaičius

Diapazonas:

1–500

Numatytoji vertė = 1

34

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW

background image

2-16 Lentelė

Meniu Trikčių diagnostika (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Rankinis jutiklio
tikrinimas

Pasirinkite

gaminio

jutiklių sąrašo.

Rankinis dėklo /
dėžės jutiklio
tikrinimas

Pasirinkite

gaminio

jutiklių sąrašo.

Komponento
tikrinimas

Pasirinkite

galimų dalių

sąrašo.

Kartoti

Išj.*

Įj.

Spausdinimo /
sustabdymo
tikrinimas

Perimti diagnostinius
duomenis

Eksportuoti į USB

Diagnostiniai failai

Įrenginio duomenų
failas

Klaidų šalinimo
informacijos failas
*

Įtraukti perrašymus
dėl pakibimo

Išj.

Įj.*

Valyti klaidų šalinimo
informaciją

Išj.

Įj.*

Pateikti klaidų
šalinimo duomenis

LTWW

Meniu Trikčių diagnostika

35