HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Meniu Perimti užduotį iš USB

background image

Meniu Perimti užduotį iš USB

Naudodami meniu Perimti užduotį iš USB peržiūrėkite išoriniame USB atminties įrenginyje saugomų

užduočių sąrašus.

PASTABA:

prieš naudojant šią funkciją, ją reikia įjungti naudojant valdymo skydo meniu arba HP

integruotą tinklo serverį.

Norėdami įjungti funkciją naudodami valdymo pulto meniu, eikite į meniu Administravimas, antrinį
meniu Bendrieji nustatymai, tretinį meniu Perimti iš USB nustatymų, tada pasirinkite Įjungti.
Norėdami įjungti funkciją naudodami HP integruotą tinklo serverį, eikite į skirtuką Spausdinti.

2-2 Lentelė

Meniu Perimti užduotį iš USB

Pirmas lygis

Antras lygis

Vertės

Perimti užduotį iš USB

Gerai

Atšaukti

Pasirinkti failą ar aplanką

Pasirinkite iš pateikto sąrašo.

14

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW